EU-projekt beskytter Europas undersøiske kulturarv

Marinarkæolog undersøger en undersøisk stenalderboplads i Danmark.  Foto: Morten Johansen Vikingeskibsmuseet
Marinarkæolog undersøger en undersøisk stenalderboplads i Danmark. Foto: Morten Johansen Vikingeskibsmuseet

Internationalt ekspertteam, med forskere fra bl.a. Vikingeskibsmuseet, skal beskytte Europas undersøiske kulturarv. Projektet skal udvikle nye metoder til bevarelse af skibsvrag og undersøiske bopladser og støttes af EU med 16,5 millioner kroner.

EU-projekt beskytter Europas undersøiske kulturarv. 

Under havet findes mange tusind skibsvrag samt forhistoriske bopladser og landskaber, der blev oversvømmet efter den sidste istid.

EU iværksætter nu et nyt treårigt projekt, som skal udvikle teknikker og metoder til at vurdere tilstanden og beskytte Europas undersøiske kulturarv. Projektet støttes med 16,5 millioner kroner af Europa-Kommissionens syvende rammeprogram SASMAP - Development of Tools and Techniques to Survey, Assess, Stabilise, Monitor and Preserve Underwater Archaeological Sites.

Vragjagt med satellit
En af de vigtigste udfordringer er at kortlægge den undersøiske kulturarv på en omkostningseffektiv måde. Sædvanligvis sker det ved hjælp af avanceret sonarmåleudstyr.  SASMAP-projektet skal videreudvikle metoderne herunder brugen af avancerede satellitbilleder og ​​nye teknikker, der kan kortlægge vrag og undersøiske stenalderbopladser i tre dimensioner.

SASMAP udvikler også nye metoder til at vurdere bevaringstilstanden af ​​træ.

- Træ er det mest anvendte materiale i fortidens skibsbygning. Derfor udvikler vi en række metoder og udstyr til at vurdere, om det omgivende miljø er optimalt for bevaring af vrag og træ på undersøiske stenalderbopladser/fortidsminder, siger projektkoordinator David Gregory fra Bevaringsafdelingen på Nationalmuseet.

Off-shore industrien inspirerer
Sædvanligvis bevarer man undersøiske vrag og fortidsminder på stedet, men der kan være behov for at beskytte fortidsmindet yderligere.

Derfor tester SASMAP-projektet, om teknikker brugt i off shore olieindustrien kan stabilisere fundsteder på både lavt og dybt vand.

Sommetider er det ikke muligt at bevare tingene på stedet. SASMAP skal derfor udvikle metoder til sikker bjærgning af vrag og andre skrøbelige arkæologiske genstande.
I projektet deltager marinarkæologer, konservatorer, geofysikere, geokemikere og specialister i geografiske Informationssystemer (GIS) og modellering af marine landskaber fra Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Italien, Grækenland og Storbritannien. 

Fem danske institutioner deltager i projektet. Det er Nationalmuseet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Vikingeskibsmuseet, Unisense A/S og Akut.

Udover de danske institutioner deltager den hollandske Kulturarvsstyrelse, Universitet i Patras (Grækenland), Göteborgs Universitet (Sverige), Innomar GmBH (Tyskland), Seabed Scour Controls UK (England) og Den Italienske Skole for Konservering.

Fire mindre virksomheder deltager i udvikling af værktøjer og teknikker til lokalisering, vurdering og beskyttelse af den undersøiske arkæologiske kulturarv. De udviklede teknikker og metoder afprøves på anlæg i Danmark, Holland, Italien og Grækenland

Om SASMAP

 

SASMAP er et tre år langt projekt finansieret af Europa Kommissionens syvende rammeprogram, som begyndte I 2012. Programmets overordnede målsætning er at fremme metoder og teknikker brugt i marinarkæologiske undersøgelser i overensstemmelse med Valletta Konventionen (1992) Projektet udføres af 11 partnere omfattende universiteter, museer, kulturarvs myndigheder og andre statslige myndigheder. Fire partnere er små eller mellemstore virksomheder (SMES). Projektets resultater vil omfatte prototyper på udstyr samt retningslinjer for varetagelse af kulturarv på havbunden. Projektet kan følges på SASMAP's hjemmeside: sasmap.eu» <link http: sasmap.eu external-link-new-window external link in new>SASMAP's hjemmeside kan besøges ved at klikke her (eksternt link, åbner i nyt vindue)...

 

For yderligere information kontakt:

Projektleder David Gregory, Bevaringsafdelingen på Nationalmuseet

Tlf.: 41 20 64 73
» <link mail window for sending>e-mail

Henrik Schilling, presseansvarlig Nationalmuseet
Tlf.: 42 20 60 16

Øvrige danske partnere

  • Zyad Al-Hamdani, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)/De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Tlf.: 38 14 29 11, <link mail window for sending>send e-mail
  • Jørgen Dencker, Vikingeskibsmuseet i Roskilde Tlf.: 21 25 15 85,  <link mail window for sending>send e-mail
  • Mikkel Holmen Andersen, Unisense Tlf.: 29 73 20 00, <link mail window for sending>send e-mail
  • Robert Pedersen, AKUT Tlf.: 20 30 69 27, <link mail window for sending>send e-mail

Oprettet af Nationalmuseet