Pressemeddelelse - Råsejlsseminar på Vikingeskibsmuseet i Roskilde 25.-28. september

Vikingeskibsmuseet er i år vært for forbundet KYSTENs råseilsseminar under titlen Vikingeskibsmuseets rekonstruktionsarbejde. Gennem de seneste år har KYSTEN samlet råsejlere fra de nordiske råsejlsmiljøer i fortrinsvis Norge, men også fra Sverige og Danmark. 

Vikingeskibsmuseet har haft stort udbytte af at deltage i det norske råsejlsseminar. Nordmændenes stærke traditioner med råsejl har givet adgang til vigtig viden og forståelse for museets forskning i vikingeskibenes rigning og sejlsætning. Det norske råsejlsseminar er med til at fastholde den 1000 år gammel sejltradition og sikre den en fortsat udvikling. Seminaret skaber et stærkt netværk med erfaringsudveksling og udbredelse af ny viden blandt de nordiske råsejlere. Det er derfor en stor glæde, at Vikingeskibsmuseet får lov at arrangerer seminaret første gang det afholdes udenfor Norge.

Råsejlsseminaret på Vikingeskibsmuseet finder sted fra 25.-28. september. I løbet af seminaret vil deltagerne gennem foredrag og praktisk sejlads med rekonstruktionerne af de 5 Skuldelevskibe, få mulighed for at stifte bekendtskab med Vikingeskibsmuseets resultater fra det eksperimentel arkæologiske arbejde.

Afholdelsen af råsejlsseminaret er støttet af Nordisk Kulturfond