Millionstøtte sikrer Roskildes vikingeskibe tryg og fremtidssikker havn

Med millionstøtten kan Vikingeskibsmuseet nu se frem til opførelsen af en ny, fremtidssikker udstillingsbygning. Den nye bygning skal sikre de originale vikingeskibe mod stormflod, stigende vandstand og solens nedbrydende lys.

Med private donationer på i alt 135 millioner kroner fra Villum Fonden, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, samt en finanslovsbevilling på 150 millioner og 25 mio. kr. fra Roskilde Kommune, er der nu fundet finansiering til at sikre de fem vikingeskibe i Roskilde for eftertiden. Det skal ske gennem opførelse af en ny udstillingsbygning, der sikrer de umistelige skibe mod stormflod, stigende vandstand og nedbrydende dagslys.

Det er med stor glæde og taknemmelighed, at Vikingeskibsmuseet kan offentliggøre nyheden om, at det med milliondonationerne nu er muligt at sikre de umistelige vikingeskibe, der er klassificeret som værende af enestående national betydning.

- ”Jeg er ikke bare glad. Jeg er også enormt lettet over, at vi nu kan komme i gang med at beskytte skibene mod den tilbagevendende stormflodstrussel. Jeg er dybt taknemmelig for den generøse støtte, vi har fået til at sikre vores umistelige kulturarv i helt nye rammer og med helt nyt formidlingsmuligheder”, siger museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen.

Milliondonationer fra tre danske fonde

Villum Fonden støtter med 60 millioner kroner, Augustinus Fonden støtter med 50 millioner kroner, og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond bidrager med 25 millioner kroner.

Med donationerne kan fremtidens Vikingeskibsmuseum nu begynde at tage form. Det er en stor glæde for hele byen, at museet får de rigtige rammer til også i fremtiden at fortælle den fantastiske historie om dengang skibene og vandet bandt verden sammen, og Roskilde var et epicenter for handel og aktivitet. Jeg er meget begejstret for at vi når denne milepæl,” siger Borgmester i Roskilde og bestyrelsesforman for Vikingeskibsmuseet, Tomas Breddam.

En vigtig milepæl

Vikingeskibsmuseet har gennem flere år arbejdet med planer for et nyt museum, og med de flotte donationer kan Vikingeskibsmuseet nu fortsætte arbejdet, som finanslovsbevillingen og den kommunale bevilling i 2019 lagde grunden til, frem mod et nyt vikingeskibsmuseum med plads til nye måder at fortælle histirien på - og plads til helt nye fortællinger.

Vi er glade for med denne donation at kunne fortsætte støtten til Vikingeskibsmuseet - en involvering der rækker helt tilbage til VILLUM FONDENs stifters bror, Aage Kann Rasmussen. Det kommende projekt vil skabe sikre rammer om en vigtig del af Danmarks og Europas historie og give besøgende mulighed for at opleve nye sider af vikingerne, deres imponerende håndværk og rige søfartskultur,” udtaler Formand for Villum Fonden, Jens Kann-Rasmussen.                    

Fremtidssikker udstillingsbygning

Med den samlede bevilling kan Vikingeskibsmuseet se frem til opførelsen af en ny, fremtidssikker udstillingsbygning til de fem vikingeskibe, der hører til blandt Danmarks ypperligste kulturarv. Her skal de besøgende møde den store og medrivende fortælling om, hvordan vikingerne ændrede verden med deres skibe – og hvordan den verden de mødte, ændrede dem. Samtidig får museet en ny velkomstbygning og nye udearealer, der sikrer de besøgende en sammenhængende museumsoplevelse.

Det griber os, når vi i dag står over for det autentiske møde med de 1.000 år gamle vikingeskibe.
Skibene er kulturarv i verdensklasse og en vigtig del af vores historie og identitet.
Som fond bidrager vi gerne til at bevare kulturarv med national og som her endda international betydning – samtidig med at der skabes helt nye, fremtidssikrede og formidlingsmæssige rammer
,” siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

Ambitiøs helhedsplan

Den nye udstillingsbygning og velkomstbygningen, der forventes færdig i 2027, er led i den ambitiøse helhedsplan for Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Den samlede plan omfatter foruden velkomst- og udstillingsbygninger, også en transformation af den oprindelige Vikingeskibshal samt en landskabsbearbejdning, der vil give offentligheden endnu bedre adgang til kysten og fjorden, end det er tilfældet i dag.

Når vi taler om vikingetiden, tænker vi ofte på erobringstogter, men vikingetiden handler i høj grad om samhandel med hele Europa, om at hente inspiration med hjem fra udlandet, om udvikling af ny bådebygningsteknologi og en stolt håndværkstradition, som stadig lever. Det er en periode, der har været med til at forme den danske nationale identitet, og som er væsentlig at formidle til kommende generationer med afsæt i løbende forskning og levende formidling. Vi er glade for at kunne støtte formidlingen i det nye vikingeskibsmuseum – et projekt, der ligger naturligt i forlængelse af Fondens mangeårige fokus på nytænkende formidling af dansk kulturhistorie,” siger Fondsdirektør i Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Christine Wiberg-Lyng.

Arkitektkonkurrence om det samlede museumsprojekt

Arkitektkonkurrencen for det samlede museumsprojekt skydes i gang sidst på året, og i slutningen af 2023 kåres vinderprojektet. Vikingeskibsmuseet er i positiv dialog med fonde om den sidste del af finansieringen af det samlede projekt.

Fakta om fondsdonationerne:

Vikingeskibsmuseet har modtaget private donationer på i alt 135 millioner kroner fra Villum Fonden, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, samt en finanslovsbevilling på 150 millioner og 25 mio. kr. fra Roskilde Kommune til at sikring af de fem vikingeskibe i Roskilde for eftertiden.

Det skal ske gennem opførelse af en ny udstillingsbygning, der sikrer de umistelige skibe mod stormflod, stigende vandstand og nedbrydende dagslys.
Desuden vil der gennem disse bevillinger også blive opført en ny velkomstbygning og nye udearealer, der skal give de besøgende en sammenhængende museumsoplevelse.

VILLUM FONDEN 
Støtter med 60 millioner kroner.
VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2021 uddelte VILLUM FONDEN 1.493 millioner kr. 
VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen. 

AUGUSTINUSFONDEN 
Støtter med 50 millioner kroner. 
Augustinus Fonden er en af Danmarks store kulturfonde, og vægten i det filantropiske arbejde ligger primært inden for kunst og kultur, men fonden støtter også forskning, uddannelse og sociale indsatser i Danmark og internationalt. Fondens støtte kommer bredt ud i hele landet. 

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND 
Støtter med 25 millioner kroner.
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er en uafhængig og privat fond, som har til formål at støtte projekter, der beriger samfundets fællesskab, fortsatte udvikling og trivsel.
På initiativ af Fru Johanne Louis-Hansen blev Direktør, civilingeniør Aage Louis-Hansens Mindefond oprettet i 1969. Fonden tog senere navneforandring til det nuværende Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Offentlig støtte:

FINANSLOVSBEVILLING på 150 millioner til sikring af de fem vikingeskibe for eftertiden. 

ROSKILDE KOMMUNE har afsat 25 millioner til Nyt Vikingeskibsmuseum.

Fakta om processen frem mod et nyt Vikingeskibsmuseum

Baggrund 
Vikingeskibsmuseet har gennem flere år arbejdet med planer for et nyt museum.
I 2019 forelå et prospekt udviklet på baggrund af Kulturministerens affredning af Vikingeskibshallen og en statslig bevilling til sikring af de originale vikingeskibe.
Forudsætningen for prospektet var, at de fem originale vikingeskibe fortsat skulle udstilles i et stort dagslyst rum, på deres nuværende placering og med fjorden som baggrund – men i en ny bygning, der kunne beskytte dem mod vandstandsstigning og stormflod. 

Nye krav 
Kravene til den fremtidige udstilling af skibene er siden blevet skærpet.
Undersøgelser af skibenes konserveringsmæssige tilstand har vist, at konserveringsmaterialet nedbrydes af lys og UV. Skibene skal derfor udstilles i en Black Box.
Det nye krav har ændret forudsætningerne for den samlede løsning, og da Erik Christian Sørensens tanke om at udstille skibene med fjorden som baggrund ikke kan videreføres, giver det heller ikke mening at opføre den nye udstillingsbygning i vandkanten. 

Nye muligheder 
Nye bevaringskrav til den fremtidige udstilling af skibene har – sammen med Coronakrisens konsekvenser for museets formidling og økonomi - inspireret til en grundlæggende nytænkning af museets fremtidige udstillings- og formidlingsprincipper.
I den forbindelse vil museet undersøge mulighederne for at tilvejebringe finansiering til en transformation af Vikingeskibshallen, så den bevaringsværdige bygning i fremtiden kan opfylde nye formål – som ikke omfatter bevaring af arkæologiske skibsfund.


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen