Pressemeddelelse - Foredrag d. 22. marts 2007 kl. 19.30 på Vikingeskibsmuseet

Det norske Osebergskib bygget 815-820 kan ikke undgå at betage alle i kraft af skibets elegante linier, fine håndværk og fremragende træskærerarbejder.

I 1980erne blev der i Norge bygget en kopi af skibet, der dog sejlede sig selv i sænk under norskekysten. Den blev hævet og repareret, men sank derefter i et stormvejr i Middelhavet.

Der er nu planer om at bygge en ny kopi i Tønsberg efter en kritisk analyse af originalskibet, der skal vise om den hidtidige opfattelse af skrogformen er helt korrekt.

Dette analysearbejde bygger på nye opmålingsmetoder for originalskibet, og Vikingeskibsmuseet er stærkt repræsenteret i arbejdet ved Vibeke Bischoff. Gennem hende får projektet adgang til den omfattende erfaring med tilsva­rende analyser af skibene fra Skuldelev, Ladby og Gedesby.  

I foredraget vil Vibeke Bischoff berette om sit arbejde med en model af skibet, der har ført frem til vigtige justeringer af formen, som viser at Osebergskibet oprindelig har været mere sødygtigt end hidtil antaget.  

Foredraget er arrangeret af Vikingeskibsmuseets venner og med mindre man er medlem af venneforeningen er der en entré på 50 kr. Alle er velkomne.