Pressemeddelelse - Ny bog fra Vikingeskibsmuseets forlag. Første bind i den nye bogserie Maritime Culture of the North

"Ohthere’s Voyages" (Ottars rejser)

Bogen Ohthere’s Voyages omhandler den tidligste kendte beskrivelse af Norden af en skandinav, nemlig den norske søfarer Ottar (Ohthere på oldengelsk, udtales ”Ott-her” uden ”th”). Ottars rejseberetning blev så højt værdsat ved Kong Alfred den Stores hof i det 9. århundrede, at den blev nedskrevet og efterfølgende indført i en oldengelsk udgave af den senromerske verdenshistorie af Orosius.

Ottars beretning fremstår som en troværdig kilde til Norges, Danmarks og Sveriges situation i den tidlige vikingetid og har inspireret den humanistiske videnskab siden det 16. århundrede. I denne bog bidrager et tværfagligt panel af udvalgte specialister fra otte lande med den seneste forskning omkring selve kildeteksten og dens geografiske, kulturelle, nautiske og økonomiske aspekter.

Ottar fortalte Kong Alfred om tre forskellige rejseruter, der tilsammen dækker hele den norske kysts forløb samt rejsen fra Sydnorge langs i dags svenske vestkyst til Hedeby på Danmarks gamle sydgrænse. Ottars sejlads fra Sydnorge – formodentlig fra handelspladsen Kaupang – til Hedeby tog ham angiveligt fem dage. Vikingeskibsmuseets forsøgsrejser med rekonstruerede vikingeskibe har vist, at man må udnytte vinden dag og nat for at kunne opnå en sådan rejsehastighed (80 sømil eller 150 km i døgnet).

Ohthere’s Voyages. A 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context. Redigeret af Janet Bately & Anton Englert. Maritime Culture of the North, Bind 1. Roskilde, 216 sider. ISBN 978-87-85180-47-6. Pris: 299 kr.