Pressemeddelelse: International særudstilling åbnet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

I skatkammeret er der udstillet genstande fra 12 forskellige lande. Her kigger Kronprinsessen på en sømandskiste fundet i Hedeby i Nordtyskland. Sømandskisten er udlånt fra Schloss Gottorf, Wikinger Museum Haithabu. Foto: Werner Karrasch/Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

250 indbudte gæster var på plads i Vikingeskibshallen torsdag eftermiddag for at overvære H.K.H. Kronprinsessen åbne den internationale særudstilling ’The World in the Viking Age’.

Vikingeskibsmuseets særudstilling 'The World in the Viking Age' blev torsdag den 10. april åbnet af H.K.H. Kronprinsessen med tilstedeværelse af ambassadører fra Norge, Tyskland, Kina og Tyrkiet.

Udstillingen fortæller historien om vikingetidens globale forbindelser og tager de besøgende med på en rejse til tre verdener, der i løbet af 800-tallet bliver tæt forbundne af maritime netværk. Fortællingen tager udgangspunkt i tre bevarede rejsebeskrivelser og de besøgende møder høvdingen og sømanden ’Ottar’ fra Norge, der repræsenterer den nordlige verden, Kaptajn Abhara, der rejser på sydens have fra den persiske golf til Afrika og Sydøstasien, og diplomaten Theodosios, der styrede havnen i Konstantinopel, og blev udsendt som gesandt for den byzantinske kejser. Udstillingen spejler Ottars, Abharas og Theodosios’ verdener mod hinanden og fortæller verdenshistorie om skibe, mennesker og ting på rejse - fra de yderste egne af Skandinavien til Middelhavet og fra Den Persiske Golf til Østafrika og Kina.

Med udstillingen ønsker Vikingeskibsmuseet at sætte vikingetiden i et nyt, globalt perspektiv og skabe grundlag for formidlingen af skibes og maritime netværks betydning for udviklingen af fortidens samfund, sagde Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen i sin velkomsttale:

”Vi har i mange år fortalt om den verden, skibene kommer fra: Vikingernes verden. Og vi har længe ønsket at løfte blikket op over de kendte horisonter for at se ud på den store verden, som blev bundet sammen af maritime netværk. Af skibe, mennesker, farvande og steder. Af ting og tanker. Vi har ønsket at fortælle historien om de lande, kulturer og mennesker, vikingerne mødte på deres rejser – og hvis efterkommere i dag besøger museet som turister".

"Vi har ønsket at lave en udstilling, der formidler vikingetiden, og samtidig giver alle vores gæster en bedre forståelse af deres egen kulturarv – i et stort perspektiv. Vi har, kort sagt, ønsket at se på Verden i vikingetiden”.

Beretningerne fra de tre sømænds rejser kædes i udstillingen sammen med helt nye forskningsresultater fra det arkæologiske forskningsprojekt ENTREPOT, der kortlægger fortidens maritime netværk og vises sammen med et imponerende udvalg af genstande – rensdyrtak, hvæssesten og skifer fragtet fra Nordnorge til havnene i det sydlige Skandinavien, arabiske sølvmønter fundet på Bornholm, indisk keramik udgravet på Zanzibars hvide strande og byzantinske guldmønter og kinesisk porcelæn, der har fundet vej til Siraf i Iran.

Det var oprindeligt forskningsleder på ENTREPOT-projektet, Lektor ved Aarhus Universitet ph.d. Søren M. Sindbæk, der foreslog samarbejdet mellem Vikingeskibsmuseet og ENTREPOT-projektet, der har lagt det faglige grundlag for udstillingen og skabt et vidtforgrenet internationalt kontaktnet til projektets deltagere og deres resultater fra pilotprojekter, feltarbejde og analyser, der rækker geografisk fra Nordeuropa over Middelhavet til Østafrika og Indien.

Museumsdirektør Tinna Damgaard-Sørensen lagde i sin tale vægt på, at særudstillingen, der vises indtil 30. december 2014, er en del af en større vision for Vikingeskibsmuseets fremtid:

”Denne udstilling ikke alene er en vigtig særudstilling. Det er også en trædesten på vejen frem i mod den fremtid, vi drømmer om for museet. Vi drømmer bl.a. om at skabe mere plads til udstillinger her i Vikingeskibshallen – og nu har vi benyttet anledningen til at fordoble vores særudstillingsareal gennem en større ombygning af kælderen. Vi drømmer også om at arbejde med flere formidlingsmæssige udtryk i udstillingerne – og her prøver vi kræfter med flere ting for at samle erfaringer til fremtiden. Men vigtigst af alt: Vi samler stof til én af de nye fortællinger, der i fremtiden skal omgive de fem vikingeskibe: Fortællingen om verden i vikingetiden”.

Udstillingen involverer forskere fra fem kontinenter og viser genstande fra 11 lande. Museumsinspektør Louise Kæmpe Henriksen har været ansvarlig for at få alle trådene til at nå sammen og skabe udstillingen, der i sin opbygning understreger skibenes betydning for udviklingen i de globale netværk:

”Der er mange veje at gå i gennem udstillingen. Du kan navigere i et kendt geografisk område, en kendt sørute – måske i Ottars verden – men få glimt at den verden, der ligger uden for det kendte. Vi har forsøgt at skabe rum, der åbner sprækker ind til nye verdener,” sagde Louise Kæmpe Henriksen til de inviterede gæster og gjorde samtidig opmærksom på det nutidige aspekt i udstillingens tema: ”Tanken er ikke at bringe jer tilbage til 800-tallet, men skabe en moderne og enkelt fortolkning af fortidens maritime netværk og søruter på tværs af oceaner – en historiefortælling, der ikke forsøger at svare på alle spørgsmål eller frembringe endelig konklusioner, men som kan sættes i et nutidigt perspektiv samt skabe abstraktion og vække nysgerrighed”.

Globale netværk er i dag så udbyggede, at de fleste af os har kontakter langt fra vores hjem. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen var inviteret til at holde åbningstalen netop som en modrene repræsentant for den åbenhed og nysgerrighed, der er fortællingens omdrejningspunkt; rejsen mod nye muligheder, menneskets fascination af eventyr, etableringen af netværk på tværs af lande og forbindelserne mellem nord og syd.

Kronprinsessen holdt en åbningstale med fokus på det internationale perspektiv i fortællingen om vikingerne og den tiltrækningskraft deres historie har på moderne mennesker:

”Vikingerne fascinerer moderne mennesker og interessen for vikingerne tiltrækker gæster fra hele verden. De binder de skandinaviske lande sammen i et historisk og kulturelt fællesskab.

Vikingeskibsmuseet er med til at holde historien om vikingerne levende. Museets forskning skaber nye vinkler og perspektiver, der får os til at tænke om fortiden på nye måder - og se vores egen tid i et nyt lys”.

”Hele verden fulgte med, da en moderne besætning for nogle år siden gennemførte en forsøgsrejse fra Roskilde til Dublin og retur ombord på Havhingsten. Og viste os, hvordan det var at rejse med et langskib for tusind år siden. Tæt stuvet sammen ombord på et åbent fartøj uden motor, afhængige af vinden, vejret og strømmen – afhængige af hinanden og det særlige rejsefællesskab – og afhængige af en venlig modtagelse på fremmede kyster. 

Sejladsen med Havhingsten illustrerede rejsens vilkår og den rejsendes sårbarhed. Og den viste os, hvor stor verden ser ud fra et vikingeskib, når man venter i vindstille – og hvor langt man kan nå, når vinden er gunstig”.

”Nu har vikingerne inspireret til ny forskning og til en udstilling, der lader blikket følge menneskenes, skibenes og tingenes rejse. Og vi ser, at vikingetiden ikke bare var vikingernes tid. Det var også de frankiske og byzantinske kejseres tid. Det var tiden, hvor de abbasidiske kaliffer regerede i Bagdad, og hvor Tangdynastiet herskede i Kina. Det var en tid, hvor eventyrlige sørejser bandt verden sammen på en ny måde. I de kommende måneder vil museets gæster således kunne løfte blikket højt over de nordiske horisonter – og se ud på den store verden. Som den så ud i vikingetiden. Godt hjulpet på vej af de tre rejsende, vi møder i udstillingen”.

”Dermed lever Vikingeskibsmuseet op til rollen som en af Danmarks store internationale attraktioner, der gør historien levende og relevant for alle sine gæster – også for det store flertal af mennesker, der er kommet rejsende fra andre dele af verden. Og som nu kan finde deres egne rødder i fortællingen om verden i vikingetiden.
Jeg håber, udstillingen vil berige mange mennesker med et nyt historisk perspektiv på verdens mangfoldighed, på kulturers forskellighed og på menneskenes evne til at binde bånd og skabe nye fællesskaber ved at se det fælles menneskelige", afsluttede H.K.H. Kronprinsessen og erklærede udstillingen ’The World in the Viking Age’ for åben.


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen