Pressemeddelelse: Kongeligt besøg til udstillingsåbning på Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Vikingeskibsmuseets særudstilling 2014 'The World in the Viking Age'

Den 10. april åbner H.K.H. Kronprinsessen Vikingeskibsmuseets internationale særudstilling 'The World in The Viking Age'.

Særudstillingen 'The World in the Viking Age', præsenterer vikingetiden i nye, globale sammenhænge.
800-tallets maritime kultur og teknologi forandrede verden. Sejlskibe gjorde det muligt at nå verdener, langt fra det kendte. I sørejsernes knudepunkter opstod nye, sammensatte kulturer og byer, netværk og fællesskaber.

Rejserne forbandt kyster verden over og førte mennesker sammen, på tværs af tanker, tro og traditioner.
Udstillingen fortæller en verdenshistorie om skibe, mennesker og ting på rejse - fra de yderste egne af Skandinavien til Middelhavet og fra Den Persiske Golf til Østafrika og Kina. Det er en historie, som udfordrer forankrede forestillinger om fortiden og om tidligere generationers evner og muligheder.

Det rejsende menneske

Vikingetidens maritime netværk er en af arkæologiens store opdagelser. De har længe været kendt i Norden, hvor store udgravninger har givet viden om vikingetidens organiserede handelsbyer. I de seneste år har nye arkæologiske fund ved Middelhavet og omkring Det Indiske Ocean afdækket en verden, som hidtil kun har været kendt i glimt fra fortidens rejseberetninger. Sammen med nye teknikker til undersøgelse af 800-tallets handelsvarer, har arkæologerne fået mulighed for at spore oprindelsen af de arkæologiske fund og derigennem forstå de vidtstrakte maritime netværk, som de genspejler.

Udstillingen viser at globale netværk ikke er begrænset til vores moderne informationsalder. Netværk på tværs af kontinenter og over oceaner er i dag så udbygget, at de fleste af os har kontakter langt fra vores hjem. Vikingeskibsmuseets har inviteret Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen  til at deltage i åbningen af udstillingen netop på den baggrund:

"Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen er en moderne repræsentant for den åbenhed og nysgerrighed, der er fortællingens omdrejningspunkt; rejsen mod nye muligheder, menneskets fascination af eventyr, etableringen af netværk på tværs af lande og forbindelserne mellem nord og syd", fortæller Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen, og fortsætter: "Det er en stor glæde og ære, at Kronprinsessen vil deltage i åbningen af udstillingen, der foruden at fortælle en spændende arkæologisk historie også giver rum for refleksioner over kulturer, der mødes, og rejsens evne til at inspirere og fremkalde menneskelige og kulturelle forandringer".

Fakta om åbningsreception og presserundvisning.

Udstillingen åbnes af Hendes Kongelig Højhed Kronprinsessen den 10. april kl. 15.00.
Åbningsreceptionen vil foregå i Vikingeskibshallen for indbudte gæster kl. 15.00.

Særlig rundvisning for pressen inden åbningsreceptionen kl. 13.00 ved museumsinspektør Louise Kæmpe Henriksen, ansvarlig for udstillingen.

Tilmelding til åbningsreception og/eller presserundvisning til
Presseansvarlig på Vikingeskibsmuseet, Rikke Johansen på telefon 46 300 287 eller e-mail:

» <link mail window for sending>Send e-mail...

Udstillingen åbner for publikum den 11. april og vises til 30. december.

 

Søfarere fra tre verdner

Museumsgæsten møder det rejsende menneske gennem tre ledefigurer, skildret i skriftlige rejseberetninger; den norske søfarer Ottar, den persiske kaptajn Abharah og den byzantinske gesandt Theodosius. Ottars, Abharas og Theodosios’ rejser strækker sig over den halve klode, fra Kina til Den Persiske Golf og Østafrika, fra Middelhavet til Nordeuropa og videre til de yderste arktiske egne af Skandinavien. Alligevel var deres verdener tæt forbundet.
Udstillingen spejler Ottars, Abharahs og Theodosios' verdener mod hinanden. Arkæologiske spor på steder, de kan have besøgt, kæder fortællingerne sammen ved hjælp af et mangefacetteret udvalg af genstande, bl.a. helt nye arkæologiske fund fra Zanzibar:

"Ottars nordlige verden rummer fund fra Norge, Hedeby i Nordtyskland, Truso i Polen og Irland. Abharahs sydlige verden viser genstande fra Siraf i Iran, Zanzibar, Java i Indonesien og Suzhou i Kina. Theodosios' verden, Det Byzantinske Riges verdenshavn i Konstantinopel, nu Istanbul, er blandt andet repræsenteret med den byzantinske kejsers guldmønt," fortæller museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet, Louise Kæmpe Henriksen, der er ansvarlig for udstillingen.

Globale forbindelser

Særudstillingen 'The World in the Viking Age' er blevet til med hjælp fra forskere fra fem verdensdele, og Vikingeskibsmuseet har i samarbejde med museumsfolk fra mere end 14 lande, udvalgt de  internationale genstande, der i den kommende tid skal udstilles på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 

"Fra 3. april begynder genstandene at ankomme. Udstillingens internationale præg bliver meget tydeligt i dagene op mod åbningen, hvor museumskurerer fra mange lande hver især skal sikre sig, at netop deres genstande får den korrekte behandling, når de placeres i deres specialbyggede sikkerhedsmontrer.
Én efter én skal montrerne lukkes, og for hver dag vil udstillingen bliver mere og mere færdig og den samlede fortælling vil træde frem", fortæller Louise Kæmpe Henriksen med tydelig begejstring.

Vikingeskibsmuseet modtager genstande fra 10 lande, og der er i alt 12 nationer involveret i udstillingsprojektet, foruden de tre danske institutioner: Nationalmuseet, Davids Samling og Sydvestjyske Museer. Det har dog ikke været helt uden uforudsete forhindringer:

"Tirsdag formiddag fik vi at vide, at en keramikamfora fra Ukraine ikke må forlade landet som følge af de politiske spændinger. Amforaer af denne type blev fremstillet på Krim og brugt til at transportere flydende varer som vin, og de er fundet på havnelokaliteter i Istanbul, Ægæerhavet og Adriaterhavet. Sådan en genstand er udvalgt netop på grund af det faktum, at den er blevet handlet over store afstande og derfor giver os viden om det vidstrakte net af maritime forbindelser, der opstod i 800-tallet”, sige Louise Kæmpe Henriksen, og fortsætter med beklagelse i stemmen: ”Selvom det måske ville være muligt at skaffe en anden amfora fra 800-tallet, lå denne genstands værdi i den fortælling, den bragte med sig”.

Sølvskatte og guldperler

Udstillingens genstande knytter sig til de tre søfareres verdener. De er alle udvalgt, fordi de, i kraft af deres oprindelsessted og det sted, hvor de er fundet, bærer på en historie om rejseruter på tværs af kontinenter og over oceaner:

”Genstandene repræsenterer ikke bare det eksotiske. De bærer fremmede kulturer med sig og påvirker på den måde de kulturer, der optager og anvender de fremmede handelsvarer. Eksempelvis kan man i udstillingen se, hvordan importerede kinesiske skåle sætter deres tydelige præg på, hvordan keramikken i Persien udviklede sig i løbet af 800-tallet”, Fortæller Louise Kæmpe Henriksen.
 ”Vi viser blandt andet sølvskatte og guldperler, kamme af rensdyrtak, koransider samt et betagende buddhahoved fra Borobudur templet på Java. En blanding af luksusvarer og hverdagsting, der har rejst om bord på skibene, og som giver et levende billede af udveksling af varer og ideer i den nye, åbne verden, vikingerne var del af. Genstandene repræsenterer en skygge af de mange tusind skibe, der transporterede deres last over enorme afstande”.

Se et glimt af en fjern verden

Vikingeskibsmuseets nyombyggede udstillingsrum i underetagen skal danne rammen om årets særudstilling og de internationale genstande. Opbygningen af udstillingsrummene er med til at understrege de maritime forbindelser. 

"Der er mange veje at gå i gennem udstillingen og designet skal understrege fortidens rejseruter. Du kan holde dig til et kendt geografisk område - måske til nordmanden Ottars verden - og så pludselig se et glimt af den verden, der ligger uden for det kendte", forklarer Louise Kæmpe Henriksen og fortsætter:

"Vi har forsøgt at skabe rum, der åbner sprækker ind til nye verdener. Der er kig fra Truso i Polen til Zanzibar ved Afrikas kyst, og fra Suzhou i Kina til Irland. Rejseruterne går igennem Theodosios' Konstantinopel, der er byen i midten i Middelhavet, og bindeleddet mellem Ottars nordlige og Abharahs sydlige verden"

Forskning bag udstillingen
Udstillingsprojektet er forankret i et samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet og fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude forskningsprojekt 'Entrepot – maritime udvekslingsnetværk og urbanisering i global middelalderarkæologi', der er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og University of York. Samarbejdet har blandt andet omfattet en international forskningskonference i april 2013 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
Flere af de nye forskningsresultater, der præsenteres i udstillingen og i den ledsagende temabog er det synlige udkomme af Entrepot-projektets undersøgelser af maritime udvekslingsnetværk og urbanisering fra Nordatlanten til Det Indiske Ocean.

Udstillingen er støttet af:
D/S Orients Fond og Augustinus Fonden
Knud Højgaards Fond samt Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen