Vikingeskibene stod stormen igennem

Vikingeskibene led ingen overlast og Vikingeskibshallen holdt stand mod bølgerne og den ekstreme vandstand. Skaderne begrænser sig til bygninger og anlæg.

Efter nogle dramatiske døgn på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, er vandet nu på vej tilbage, og det er tid til at holde status og gøre skaderne op efter stormen og den ekstreme vandstand i Roskilde Fjord.

Det blev tydeligt i løbet af dagene inden stormen, at Vikingeskibsmuseet ville komme til at ligge meget udsat for det stigende vand. Derfor blev det tidligt besluttet, at barrikadere de nederste ruder ud mod fjorden, for at forhindre bølger og vraggods i at knuse glasset, og derved give vandet mulighed for at trænge ind til vikingeskibene.

Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og Roskilde Brandvæsen stillede i løbet af torsdagen med materiel og mandskab, og inden vandet begyndte at stige, var Vikingeskibshallen afskærmet med træplader og sandsække. Yderligere var det installeret nødstrøm og pumper i kælderen.
"Det er et stort held, at vi får vejrmeldinger tidligt i forløbet. Det gav os nogle dage til at forberede os på det, der kom, så vi kunne sikre skibene inden det gik løs", fortæller direktør for Vikingeskibsmuseet, Tinna Damgård-Sørensen og fortsætter: "Når vi gør skaderne op, ser det ud som om, de begræser sig til bygninger og anlæg."

Vandet nåede sit maksimum kort efter midnat, hvor vandstanden i Roskilde Fjord blev målt til 206 cm over daglig vande. Der gik yderligere nogle timer, inden vinden løjede af og bølgerne mindskedes. Da vandstanden nåede 180 cm over daglig vande, kunne de nederste ruder ikke længere modstå presset fra vandmasserne, og enkelte af dem begyndte at spække bag afskærmningerne.

Efter forudgående aftale om stand-by beredskab, ankom Nationalmuseets konservatorer for at dække til de to skibe, der ligger tættest på vinduesfacaden, med plastic. Afskærmningen af ruderne blev yderligere forstærket, og intet af det arkæologiske skibstømmer blev ramt af vandet.

Museumsøen, hvor blandt andet Vikingeskibsmuseets bådeværft og Café har til huse, blev oversvømmet i løbet af natten, og der trængte vand ind i bygningerne, trods høje barrikader af sandsække. Vikingeskibsmuseets medarbejdere var inddelt i 'pumpehold', og arbejdede natten igennem med at holde vandet fra de anlæg og maskiner, der ikke havde været mulige at flytte op i sikker højde inden stormen.

Vandet har nu trukket sig tilbage fra Museumsøen. Medarbejdere og frivillige fra museets Venneforening og frivillige bådelaug er gået i gang med den store oprydning og rengøring. og stemningen er god: Skaderne blev begrænsede på grund af grundig forberedelse og en kæmpe arbejdsindsats fra medarbejdere, professionelle og frivillige.

Nattens begivenheder sætter fokus på det igangværende arbejde med fremtidens Vikingeskibsmuseet: "Når det nu skulle være, er timingen god. Vi er i fuld gang med at forberede et restaureringsprojekt for den fredede Vikingeskibshal - og med nattens oplevelse in mente - skal vi arbejde med at sikre bygningen mod de klimaforandringer, der kan komme i fremtiden", slutter Museumsdirektør, Tinna Damgård-Sørensen.


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen