Pressemeddelelse - Vikingeskibsmuseet genudgiver "Råsejlet Dragens Vinge"

Forfatter Bent og Erik Andersen er født i Købenahvan i 1939. De voksede op i havnebyen Holbæk på Sjælland med skibe og sejlbåde som daglig inspirationskilde.

Bogen om det klinkbyggede nordiske skibs rig og manøvredygtighed er resultatet af forfatternes intense studier og ikke mindst praktiske sejladser gennem 25 år i nært samarbejde med danske, norske og svenske miljøer og personer i og uden for de traditionelle forskningssystemer.

Via praktiske sejladser og sammenlignende analyser af de traditionelle norske råsejlsbåde og senere vikingeskibskopier er det lykkedes forfatterne at spore sig ind på de 750 år ældre Skuldelevskibes rig. 

Pris: 469 kr. Bogen kan købes i museumsbutikken og på hjemmesidens webshop

Andersen, Bent og Erik: Råsejlet - Dragens Vinge, Vikingeskibsmuseet i Roskilde 2007

1. oplag Vikingeskibshallen 1989. 2. oplag Vikingeskibsmuseet 2007

Tilrettelæggelse og layout: Birthe L. Clausen og Keld Hansen

Sats og Tryk: AlphaKannike Tryk A/S Århus. EAN stregkode: 978-87-85180-14-8