Pressemeddelelse - Vikingeskibsmuseet væver nyt uldsejl som vikingerne gjorde det

I vinterferien 2007 er det muligt, at følge væver Anna Nørgaards arbejde med et nyt uldsejl. Det foregår i aktivitetsområdet ”Anløbsbroen” i Vikingeskibshallen i dagene 13.-18. og 24.-25. februar.  

Vikingeskibsmuseet har længe ønsket sig et nyt uldsejl til en af de store traditionelle norske Oselver-både, som bliver flittigt brugt ved sejlads med museets besøgende.

Arbejdet blev påbegyndt i sommeren 2006 og kan nu videreføres takket været en donation på 50.000,- fra foreningen Vikingeskibsmuseets Venner og 150.000,- fra et medlem af venneforeningen.

De håndlavede sejl museet allerede har, er alle vævet på en horisontal skaftevæv, der har været almindeligt udbredt i Nordeuropa i hvert tilfælde siden 1800-tallet. Den er betydeligt hurtigere at arbejde på end den opretstående vægtvæv, som kendes fra vikingetiden. Sammenligninger af stofprøver vævet på opretstående vægtvæv og sejl vævet på horisontal skaftevæv har vist en betydelig forskel i stofkvaliteten.

For at få en mere realistisk fornemmelse af arbejdet med vikingetidens sejl og den efterfølgende brug af disse har Vikingeskibsmuseet ønsket at væve et sejl på opretstående vægtvæv. Ved sejladsen vil sejlet være i daglig kvalitetskonkurrence med en tilsvarende størrelse hørsejl anvendt på museets anden store Oselver-båd.

Projektet har allerede vakt stor interesse indenfor tekstilforskningen. Det er første gang der bliver udført et så stort arbejde på opretstående vægtvæv og i en så høj specialiseret stofkvalitet.