Søsætning af rekonstruktion af Skuldelev 3, lørdag den 7. maj

Rekonstruktionen af Skuldelev 3 bygges på Vikingeskibsmuseets bådeværft, og den 7. maj 2022 bliver den søsat.
Rekonstruktionen af Skuldelev 3 bygges på Vikingeskibsmuseets bådeværft, og den 7. maj 2022 bliver den søsat.

Hvis du bliver i Roskilde efter konferencedagene - for eksempel for at deltage i lørdagens post conference-aktiviteter - får du nu mulighed for at overvære søsætningen af museets seneste nybygning og være med til at fejre optagelsen af de nordiske klinkbådstraditioner på UNESCOs repræsentative liste over menneskehedens immaterielle kulturarv.

På Vikingeskibsmuseet har vi rekonstrueret det lille handelsskib fra Skuldelevfundet. Skibet skal navngives og søsættes den 7. maj, og tager derefter sin første tur på Roskilde fjord, hvor de andre vikingeskibe og traditionelle både tager imod. Søsætningen forventes at finde sted kl. 12.30. Alle er velkomne.

Læs mere om UNESCO-optagelsen, som alle de nordiske lande står bag, her:

https://www.vikingeskibsmuseet.dk/nyheder/unesco-optager-de-nordiske-klinkbaadstraditioner-paa-listen-over-menneskehedens-immaterielle-kulturarv

Husk deadline for tilmelding til konferencen: 1. marts 2022.

 

Launch of reconstruction of Skuldelev 3, Saturday 7th of May

If you stay in Roskilde after the conference days - for example to participate in Saturday's post conference activities - you will now have the opportunity to attend the launch of the museum's latest reconstruction of a Viking ship and help celebrate the inclusion of the Nordic clinker boat traditions on UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity.

At the Viking Ship Museum, we have reconstructed the small merchant ship from Skuldelevfundet. The ship will be named and launched on 7th of May, and then take its first trip on Roskilde Fjord, where the other Viking ships and traditional boats will welcome the newcomer. The launch is expected to take place at 12.30. Everyone is welcome.

Read more about the UNESCO inscription, which all the Nordic countries are behind, here:

https://www.vikingeskibsmuseet.dk/en/news/unesco-have-inscribed-nordic-clinker-boat-traditions-on-the-list-of-intangible-heritage-of-humanity

Remember the deadline for registration for the conference: 1st of March 2022.