Information om coronavirus/COVID-19

I skrivende stund er konferencen ikke omfattet af påbud eller forbud fra danske myndigheder. Såfremt situationen udvikler sig, således at det ikke vil være muligt at afholde konferencen på det planlagte tidspunkt, vil vi informere via konferencens mailingliste og museets hjemmeside/sociale medier.

En eventuel beslutning om aflysning kan forventes senest d. 14. april, når de nugældende retningslinjer fra danske myndigheder udløber.

Ved aflysning - eller hvis du selv er forhindret på grund af skarpere retningslinjer i hjem- eller transitland - refunderes deltagergebyr (inkl. valgte post-conference aktiviteter) efter følgende retningslinjer:

  • Deltager afbestiller selv tidligere end fire uger før konferencens start: Hele beløbet undtagen online-fee på DKK 15,- refunderes.
  • Deltager afbestiller selv fire til to uger før konferencens start: 50% af beløbet undtagen online-fee på DKK 15,- refunderes.
  • Museet aflyser konferencen: Uanset tidspunktet refunderes hele beløbet.

Se opdateret information fra danske myndigheder på www.coronasmitte.dk.

 

Information regarding Corona virus/COVID-19

At the time of writing, the conference is not affected by injunctions or prohibitions from Danish authorities. Should the situation develop to an extent where the conference cannot be held on the dates planned, we will circulate information via the conference mailing list and the museum’s website/social media.

A decision to cancel or postpone the conference can be expected no later than 14 April, at which time the current restrictions imposed by Danish authorities expire.

In the case of cancellation – or if you are prevented from participating due to stricter regulations in home- or transit country – the conference fee (including chosen post-conference activities) will be refunded according to the following guidelines:

  • Participant cancelling earlier than four weeks ahead of conference start: The entire amount except online fee of DKK 15,- will be refunded.
  • Participant cancelling between four and two weeks ahead of conference start: 50% of the amount except online fee of DKK 15,- will be refunded.
  • The museum cancelling: At all times, the entire amount will be refunded.

See updated information from Danish authorities here: www.coronasmitte.dk.


Oprettet af Sabine Stubbe Østergaard