Konferencen udsat på ubestemt tid/Conference postponed until further notice!

Grundet den aktuelle pandemi, har Vikingeskibsmuseet set sig nødsaget til at udsætte konferencen på, indtil videre, ubestemt tid.

Konferencen vil blive afholdt – forhåbentlig med samme program – når rejse- og forsamlingsrestriktionerne i alle nordiske lande er blevet løftet. Der vil snarest muligt blive udsendt information om nyt tidspunkt. Vi beder jer være tålmodige, og glæder os til at se jer i Roskilde, når krisen letter.

Har du allerede indbetalt deltagergebyr (og eventuel betaling for post-conference aktiviteter), refunderer vi beløbet.

Særligt for foredragsholdere og ordstyrere: Du bedes meddele, om du fortsat vil bidrage til konferencen.

 

Conference postponed until further notice!

Due to the current pandemic, the Viking Ship Museum has been forced to postpone the conference until further notice.

The conference will be held – hopefully with the same programme – when travel- and assembly restrictions in all the Nordic countries have been lifted. New dates will be announced as soon as possible. We ask for your patience and look forward to seeing you in Roskilde when the crisis is over.

If you have already paid the conference fee (and for any post-conference activities) you will receive a refund.

Special notice to speakers and chairpersons: Please let us know if you still wish to contribute to the conference.


Oprettet af Sabine Stubbe Østergaard