MedlemsNyt 3/2020  

Kære medlemmer

 

Med håbet om at alle foreningens medlemmer har det godt og trygt i disse på alle måder udfordrende corona-tider følger hermed en status.

Bestyrelsen har siden nedlukningen af Vikingeskibsmuseet 12. marts fulgt museets ganske udfordrende arbejde med de nødvendige ændringer og tilpasninger. Vi har også i begyndelsen af april sendt en varm hilsen fra foreningen med en opmuntring til museet og alle medarbejderne. Vi følger fortsat myndighedernes retningslinjer om smitterisiko m v og den konkrete udmøntning på Vikingeskibsmuseet.

Bestyrelsen har nu planlagt foreningens aktiviteter i resten af året. Vi håber, at planen holder, men vi justerer løbende i respekt af smitterisiko m v.

Bestyrelsen må derfor helt generelt tage forbehold for gennemførelsen af de planlagte arrangementer. Medlemmerne vil løbende blive orienteret.

Nye medlemskort

Alle medlemmer skulle nu med posten have modtaget medlemskortet, der gælder frem til 31. marts 2021, og heldigvis kan vi nu igen med medlemskortet i hånden gratis besøge Vikingeskibsmuseet også med en ledsager.

Et ændret Vikingeskibsmuseum er genåbnet 8. juni

Museet holder i perioden indtil 26. juni åbent mandag til fredag fra kl. 13 -17 og lørdag og søndag fra kl. 10-17.

Fra 27. juni holdes åbent alle dage fra kl. 10-17.

Åbningstiden tilpasses løbende corona-situationen.

Det er et ændret men bestemt ikke mindre spændende museum, vi nu igen kan besøge. Museet foretager løbende de nødvendige tilpasninger i forhold til corona-situationen, og der vil også til skoleferien blive skabt nye og spændende muligheder for museets gæster

Ankomst- og butiksområdet i Vikingeskibshallen er bygget om med sikring mod smittefare. Der er skabt ”ruter” i hallen, så gæsterne ikke støder ind i hinanden, og museumsbutikken har fået mere plads, og der er ny udgang fra hallen gennem butikken. Stoleopstillingen i biografsalen tilpasses løbende kravene til afstand og antal, og der er udpeget særlige områder, hvor omvisere kan samle grupper. Man kan fortsat besøge udstillingen i kælderen.

På Museumshavnen vil betalingsområdet omkring værftet være indrettet i respekt af de sundhedsmæssige retningslinjer. Centrum på værftet er formidling af bådebygning, og der vil være mulighed for at få en snak med bådebyggerne om den igangværende bygning af ”Skuldelev 3-skibet.”

Der er indrettet en hel ny del af betalingsområdet på græsplænen ved inderhavnen. Her kan gæsterne få nærkontakt med Havhingsten, som ikke skal på sommertogt i år. Der vil også være mulighed for forskellige vikingelege i området. Den udstilling om Havhingsten, der i sin tid var med på Irlandstogtet, er opstillet. Den har ikke tidligere været vist på museet.

Der arbejdes løbende med aktivitetsmulighederne for museumsgæsterne, herunder også for grupper og familier og ikke mindst også for børn. Der er således udviklet en slags skattejagt til børnene med poster rundt på hele museumsområdet. Alt sker i respekt af de sundhedsmæssige retningslinjer. Rundvisningerne i hallen er derfor også rykket udendørs og har fokus på sammenhængen mellem de oprindelige skibe i hallen og rekonstruktionerne, som kan opleves i museumshavnen. Museet håber at kunne genoptage sejladserne i de rekonstruerede vikingeskibe, hvis lempelser i corona-situationen gør det muligt. Det vil i givet fald nok blive i ændret form.

Tunet på Museumsøen er nyindrettet som gratisområde, og Cafe Knarr, der får markant mere plads på tunet, vil tilpasse åbningstiderne måske også med aftenåbning i skoleferien. Også  meny og priser vil blive tilpasset f eks også med grill- og med børneretter. Konceptet Ny nordisk Vikingemad vil blive fastholdt.

Vi anbefaler vore medlemmerne løbende at følge med på Vikingeskibsmuseets hjemmeside.

Generalforsamlingen

Som nævnt i MedlemsNyt 2/2020 af 9. marts var det nødvendigt at udsætte årets generalforsamling 2. april. Bestyrelsen har som nævnt i konsekvens heraf siden 1. maj , hvor det fleste bestyrelsesmandater udløb, alene kunnet virke som en ”midlertidig forretningsbestyrelse”, der kun foretager det absolut nødvendige. Det er selvfølgelig en uholdbar situation, og der indkaldes derfor hermed til generalforsamling

torsdag den 8. oktober, kl. 19.30 i Vikingeskibshallen

Forslag fra medlemmerne til afstemning skal fremsendes skriftligt eller ved e-mail til formanden inden 1. september.

Dagsorden for generalforsamlingen vil i overensstemmelse med vedtægterne blive udsendt til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Nyt om Vikingeskibsmuseet

I direkte forlængelse af generalforsamlingen den 8. oktober orienterer direktør for Vikingeskibsmuseet Tinna Damgård-Sørensen om

”Vikingeskibsmuseet – i dag og i fremtiden”.

Medlemmerne vil blive orienteret om de praktiske retningslinjer for afholdelsen af generalforsamlingen og det efterfølgende foredrag.

Efterårets foredragsprogram.

Som det fremgår af det medsendte program for efterårets foredrag, kan vi glæde os til rigtig spændende foredrag i efteråret. Vi vil fra sagaerne høre om islændingenes sejlads og maritime verden, og vi vil få helt ny viden om DNA-forskningen bl a om vikingernes mobilitet. Årets sidste foredrag handler om isotopanalyser og forhistorisk kost.

Det står endnu ikke klart, hvordan vi praktisk kan gennemføre foredragene. Det vil  medlemmerne blive orienteret om, når tiden for første foredrag nærmer sig.

Ny folder om ”Vikingeskibsmuseets Venner”.

Der er ved at blive udarbejdet en ny udgave af foreningens præsentationsfolder bl a med lidt flere oplysninger om foreningen og gode nyttige anbefalinger fra trofaste foreningsmedlemmer.

Folderen vil som sædvanligt stå fremme i museumsbutikken og på Roskilde bibliotek. Halvårsprogrammerne for foreningens foredrag indlægges i folderen.

Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne også vil benytte folderen til at udbrede kendskabet til foreningen og måske derved også skaffe nye medlemmer. Jo flere vi er, jo stærkere bliver vi i den løbende støtte til Vikingeskibsmuseet.

En kopi af den nye folder er medsendt, og du er selvfølgelig velkommen til i museumsbutikken at tage eksemplarer til uddeling til venner og bekendte.

Besøg Vikingeskibsmuseet - og fortæl om det.

Vikingeskibsmuseet er på grund af corona-situationen i en udfordrende økonomisk situation.

Over 70 % af museets gæster er normalt udenlandske turister og mange fra Sydeuropa. Der kan jo desværre næppe forventes mange udenlandske turister i år. Museets må derfor satse på rigtig mange danske besøgende, men håber også på gæster fra Tyskland og de nordiske lande.

Bestyrelsen anbefaler varmt, at medlemmerne aktivt støtter Vikingeskibsmuseet i denne svære tid. Der kan planlægges virkelig spændende timer på museet.

Det vil være en rigtig god og kærkommen støtte til museet, at alle vi medlemmer besøger museet. Der er nyt at opleve – også selvom man kender museet godt.

Det vil også være en god understøttelse af museet, at vi fortæller familie, venner og bekendte om museet og anbefaler besøg.  

Der er rigtig meget at fordybe sig i. Ikke alene i Vikingeskibshallen med Skuldelevskibene, men også på Museumsøen med værftet og tunet med Cafe Knarr, som også er velegnet til frokostmøder o lign. Og så er der de nye muligheder for at komme i nærkontakt med Havhingsten.

Sæt også god  tid af til at besøge den velassorterede museumsbutik med de mange spændende kvalitetsvarer, som f eks også er rigtig velegnede til gaver, til receptioner o lign. Butikken har også udsøgte beklædningstilbud, børneting og jo også rigtig mange spændende bøger om vikinger og historie at blive klogere af. Husk at du som medlem får 15 % rabat på de fleste varer og 30% på museets egne bogudgivelser over 100 kr.

Bestyrelsen anbefaler på det varmeste vore medlemmer at opleve det ændrede Vikingeskibsmuseum og herved ”slå to fluer med eet smæk”. Man får både gode personlige oplevelser ikke mindst også med børn og børnebørn, og samtidig har man glæden ved  at være med til at understøtte museet økonomisk.

Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer en rigtig GOD SOMMER  – og på gensyn.

Med venlig hilsen

Ole Christiansen 
Formand

Aase Hansen
Foredragskoordinator