Offentligt ph.d. forsvar om rekonstruktion af Osebergskibet

Skibsrekonstruktør på Vikingeskibsmuseet, Vibeke Bischoff, forsvarer sin Ph.d. afhandling om rekonstruktion af Osebergskibet den 11. december kl. 9.00 - 12.00. Forsvaret er offentligt og finder sted online.

Skibsrekonstruktør på Vikingeskibsmuseet, Vibeke Bischoff, forsvarer sin ph.d.-afhandling om rekonstruktion af Osebergskibet den 11. december kl. 9.00 - 12.00. Forsvaret er offentligt og finder sted online.

Vibeke Bischoff, som har stået for at rekonstruere adskillige arkæologiske skibsfund - herunder det berømte fund af 'Oseberg-skibet' - forsvarer sin ph.d.-afhandling ’Rekonstruktion af Osebergskibet -form, konstruktion og funktion’.
Afhandlingen handler om Vibeke Bischoffs arbejde med Osebergskibet fra skibsfund til sejlende rekonstruktion.

Ph.d.-forsvaret er offentligt og kan følges af alle direkte på nettet fredag 11. december 2020 kl. 9.00 - 12.00:

Resumé af Vibeke Bischoffs ph.d.-afhandling

Rekonstruktion af Osebergskibet – Form, konstruktion og funktion.

Osebergskibet fra 820 e. Kr. fremstår velbevaret i udstillingen på Vikingskipshuset i Oslo, men det var betydeligt medtaget efter opholdet i gravhøjen, da det blev udgravet i 1904. Det må derfor have været en krævende opgave at genopstille og udstille skibet i en samlet form.

I 1987 blev en fuldskalarekonstruktion, Dronningen, bygget efter tegninger af det udstillede skib. Skibet forliste under de første afprøvende sejladser, hvilket gav anledning til mange spørgsmål om skibets oprindelige form og sødygtighed.

Dette forskningsprojekts formål har været at rekonstruere Osebergskibets form og konstruktion for at kunne udlede skibets oprindelige funktion og sejlegenskaber. 

I nærværende arbejde er Osebergskibets skrogform rekonstrueret i en model, hvor der er taget højde for alle revner, flækker og deformationer. Arbejdet har vist, at Osebergskibet er udstillet med mange afgørende deformationer i form og konstruktion, hvilket der ikke var kompenseret for i de tegninger, der blev anvendt til bygningen af Dronningen.

Den nye rekonstruktion har ført til væsentlige ændringer i skrogformen. Skibet har oprindeligt været bredere over vandlinjen og fyldigere i undervandsskroget. En hydrodynamisk undersøgelse af en model af den nye rekonstruktion og en model af Dronningen viste, at den nye skrogform har større stabilitet og bedre sejlegenskaber end Dronningen.

I 2012 blev Saga Oseberg bygget efter nye rekonstruktionstegninger af Osebergskibet. Den første afprøvning for sejl blev gennemført efter samme retningslinjer, som traditionelle norske råsejlsriggede Nordlandsbåde og Åfjordsbåde anvender. Saga Oseberg manøvrerede dårligt, og der blev sat spørgsmålstegn ved den nye rekonstruktions troværdighed.

Skibet blev derefter afprøvet med en anden indgangsvinkel, hvor de bevarede rigspor og konstruktionsdetaljer blev anvendt analytisk til at udlede, hvordan skibet blev sejlet oprindelig. Denne metode førte til betydelig bedre sejlegenskaber.

De forskellige resultater fra afprøvningerne tydeliggjorde, at indgangsvinkel og forforståelse påvirker resultatet. Dette er afgørende for, hvordan rekonstruktionen evalueres, og i sidste ende for hvordan det arkæologiske fund tolkes.

Nærværende forskningsprojekt har påvist, at Osebergskibet i modsætning til tidligere tolkninger var teknisk avanceret og yderst sødygtigt.

» Afhandlingens bind 1 kan læses online her: https://issuu.com/kadk/docs/rekonstruktion_af_osebergskibet_bind_1

Program og bedømmelsesudvalg:

Program:
9:00 Velkomst og præsentation af ordstyrer, bedømmelsesudvalg, vejledere og forfatter
9:05 Vibeke Bischoff redegør for sin afhandling: Rekonstruktion af Osebergskibet – Form, konstruktion og funktion. Bind 1 og 2
9:50 Kort pause

Ifølge bekendtgørelsen om forskeruddannelse kan lederen af forsvarshandlingen give auditoriet tilladelse til at komme med indlæg.
Ønsker om dette skal tilkendegives over for lederen i pausen.

10:00 Jan Bill, Professor, Arkeologisk seksjon, Universitetet i Oslo/Kulturhistorisk Museum, Norge
10:30 Henriette Syrach Lyngstrøm, lektor, Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin, Saxo-Instituttet, København S
11:00 Søren Vadstrup, lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering, Formand
11:30 Eventuelle indlæg fra auditoriet Bedømmelsesudvalget voterer og afgiver indstilling.

Afslutning

Bedømmelsesudvalg:
Jan Bill: Professor, Arkeologisk seksjon, Universitetet i Oslo/Kulturhistorisk Museum, Norge
Henriette Syrach Lyngstrøm: Lektor, Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin, Saxo-Instituttet, København S
Søren Vadstrup: Lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering, Formand

Leder af forsvarshandlingen:
Henrik Oxvig: Ph.d.-skoleleder, Lektor, Institut for Bygningskunst, By og Landskab, Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen