Holdet er sat!

Besætningen, der skal sejle Havhingsten fra Roskilde til Dublin i sommeren 2007, er nu udvalgt og får besked i dag.

Af Henrik Kastoft

Efter to års træning og en række testsejladser er holdet sat. På et weekendmøde i november fordelte Havhingstens formænd de 63 pladser om bord.

Dermed er der sat navne på de besætningsmedlemmer, som skal sejle Havhingsten til Dublin på første og anden etape. Der er også sat navne på de gaster, som står på venteliste - en 'reservebænk' med dygtige sejlere, som kan træde til ved sygdom og lignende.

"Vi har et stærkt hold og vi har en stærk reservebænk. Vi er så heldige, at en stor del af gasterne, der skal sejle Havhingsten til Dublin, har været med om bord lige siden begyndelsen," siger en tydeligt tilfreds skipper, Carsten Hvid.

"Vi har endda været i den heldige situation, at der var flere gaster at vælge mellem, end der var pladser om bord på skibet. Derfor kunne vi på begge etaper sætte det stærkest mulige hold. Det betyder på den anden side, at ikke alle har fået opfyldt deres ønsker, men det er nu en gang vilkårene på Havhingsten".

Mange kompetencer

At sætte et så stort hold til en lang og strabadserende rejse som togtet fra Roskilde til Dublin har været en vanskelig opgave.

"Heldigvis kender vi hinandens styrker og svagheder rigtig godt efterhånden. Ved udvælgelsen har vi især lagt vægt på to egenskaber hos gasterne; sømandskab og sociale færdigheder. Ideelt set skal en gast på Havhingsten helst have begge kompetencer, men han eller hun skal i hvert fald være rigtig god til en af delene for at være med. Og her har hensynet til skibet og sejladsen vejet tungere end hensynet til den enkeltes ønsker... for vi skal have den bedst mulige besætning om bord på begge etaper".

Også fysik, udholdenhed og specialviden har spillet en væsentlig rolle ved udvælgelsen.

Friske kræfter

Ifølge planen slutter første etape af sejladsen på Orkneyøerne eller et andet sted i det nordvestlige Skotland. Her kommer et nyt hold gaster om bord med friske kræfter til anden etape. Men ikke hele besætningen skiftes ud. På anden etape vil der være en gruppe gengangere fra første etape. De sejler alle syv uger fra Danmark til Irland for at sikre kontinuitet i sejladsen.

Nogle få gaster har fået besked om, at de er valgt fra til Dublin-togtet.

"Det er ikke rart, at sætte folk af holdet. Og de bliver ikke nødvendigvis sat af, fordi de er dårlige sejlere, men fordi der enten ikke er plads om bord eller fordi de ikke passer om bord på et skib som Havhingsten," forklarer Carsten Hvid.

Sammenlignet med sommertogtet 2006 er besætningen samlet set reduceret fra 65 til 63 mand for at give plads til filmfotograf og forsker på togtet til Dublin.

Besætningerne på første og anden etape og gasterne på reservebænken samles i weekenden 19.-21. januar til briefing om Dublinsejladsen.


 

Fuldblod på havet

Fra 1042 og frem til i dag… på bare en halv time. Du får hele historien om Havhingsten – 965 års historie fra vikingetiden og frem til Dublin-togtet i 2007.

Af Henrik Kastoft

Hvad er en ’bølgehingst’? Hvor mange sømil er der fra Stavanger i Norge til Orkneyøerne nord for Skotland? Hvor mange liter vand forbruger en gast om bord på Havhingsten pr. døgn? Hvad kostede det at bygge Havhingsten og hvem betalte? Og hvad har Vilhelm Erobreren med sagen at gøre?

Svarene på disse og mange andre spørgsmål finder du i Vikingeskibsmuseets nye projektbeskrivelse.

Projektbeskrivelsen er netop nu ved at blive oversat til engelsk og vil om kort tid udkomme i en trykt udgave.