Hjælp os med at blive klogere på, hvordan fagmiljøet opfatter Vikingeskibsmuseets forskning

Omverdensanalyse fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde

På Vikingeskibsmuseet i Roskilde er vi i fuld gang med at udvikle en ny forskningsstrategi. Derfor indsamler vi viden fra vores kollegaer og samarbejdsparter via en omverdensanalyse, der skal udvikle vores udforskning af Nordeuropas og Nordens maritime og marine fortid. Vi håber, at du vil medvirke til at påpege styrker og svagheder ved at besvare spørgeskemaet.

På forhånd tak.

Vikingeskibsmuseets forskningsfelt er fortidens maritime og marine kulturhistorie, og vores metodiske tilgange er primært baseret på eksperimental- og marinarkæologi.

Dette afgrænsede forskningsområde rummer mulighed for en fokuseret forskningsindsat, men samtidig en iboende fare for at lukke sig om sig selv. Vores strategiske fokuspunkter og indsatsområder skal ikke kun afspejle, hvad vi opfatter som relevante, men også hvad omverdenen mener er vigtigt at udforske samt hvordan Vikingeskibsmuseets maritime forskningspotentiale bedst kan bidrage til tidens almene forskningsspørgsmål og diskurser.

Vi ønsker således, at blive klogere på, hvordan fagmiljøet opfatter vores forskning. Og her kommer du ind i billedet. Du er nøje udvalgt som en fremtrædende repræsentant for ét af de mange forskellige miljøer, som vores forskning kommer i berøring med. Vi håber, at du vil medvirke til at påpege styrker og svagheder ved vores hidtidige forskning samt fremhæve udviklingspotentialer ved vores forskningsfelt og metodiske tilgange i lyset af dit eget ståsted.

Ved at besvare spørgeskemaet bidrager du til at udvikle udforskningen af Nordeuropas/Nordens maritime og marine fortid, og du får samtidig mulighed for at præge Vikingeskibsmuseets fremtidige forskningsstrategiske fokus.

» Klik her for at gå til spørgeskemaet

Vi håber, du har mod på at gøre os klogere på relevansen af Vikingeskibsmuseets forskning.

Vi vil sætte pris på at modtage dine svar senest 16. maj 2023

Dit svar er anonymt og vil ikke blive offentliggjort ligesom den samlede rapport ikke vil blive offentliggjort. Hovedkonklusioner og tendenser i omverdensanalysen vil muligvis blive omtalt i generelle vendinger.

De indkomne besvarelser vil blive anvendt til at udarbejde en anonym og generel omverdensanalyse. Analysen skal hjælpe Vikingeskibsmuseet med at formulere en nye forskningsstrategi og dermed danne grundlag for fremtidige forskningsprojekter og samarbejder.  

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information om omverdensanalysen, kan du henvende dig til museets forskningskoordinator Morten Ravn eller leder af museumsfaglig afdeling Jesper Stub Johnsen.

» Hvis du ønsker yderligere information om Vikingeskibsmuseet fører dette link til museets webside


Oprettet af Forskningskoordinator Morten Ravn