MedlemsNyt 2 / 2020

Kære medlemmer

Udsættelse af foredrag og generalforsamling

I lyset af myndighedernes anbefalinger og råd om sikringsforanstaltninger mod spredning af smitte af covid-19-virus har bestyrelsen besluttet at udsætte de foreningsarrangementer, der  er planlagt i den næste måneds tid.

Det sker i forventning om, at sikkert en del foreningsmedlemmer med kryds i kalenderen de pågældende tidspunkter alligevel vil fravælge deltagelsen i foreningsarrangementerne i den nuværende situation med stadig stigende udbredelse af risiko for smitte og stadig flere sygdomstilfælde. Udsættelserne sker også under hensynstagen til, at vi under vore foreningsarrangementer jo ofte er omkring 100 personer tæt samlet i Vikingeskibshallens filmsal.

De udsatte arrangementer er følgende:

- Foredraget torsdag den 26. marts om ”Hvem kom først –Betragtninger over Færøernes tidlige historie” ved fhv. Landsantikvar og direktør for Føroya Fornminnessavn, Steffen Stummann Hansen.

- Foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 2. april
direkteefterfulgt af direktør Tinna Damgård-Sørensens orientering om ”Vikingeskibsmuseet – i dag og i fremtiden”.

Bestyrelsen håber på medlemmernes forståelse, og bestyrelsen vil selvfølgelig gennemføre de udsatte arrangementer på senere tidspunkter, når situationen omkring covid-19 er mere overskuelig og stabil. Meddelelse herom vil ske i kommende MedlemsNyt.

Udsættelsen af generalforsamlingen skaber et formelt-juridisk problem. 5 af bestyrelsens nuværende medlemmer er på valg i år. Disse bestyrelsesmedlemmers bestyrelsesmandater bortfalder ”automatisk” ved udgangen af april i en situation med udsættelse af generalforsamlingen. Dette tidspunkt er nemlig efter foreningsvedtægterne sidste frist for generalforsamlingens stillingtagen til, om bestyrelsesmedlemmerne skal genvælges. Det drejer sig i den konkrete situation om foreningsformanden, næstformanden, foredragskoordinatoren, økonomikoordinatoren og endnu et bestyrelsesmedlem. De er alle villige til at modtage genvalg. Da de 2 resterende bestyrelsesmedlemmer ikke efter vedtægterne udgør en beslutningsdygtig bestyrelse, kan bestyrelsen formelt-juridisk ikke virke på normal måde efter 1. april og indtil nyvalg på generalforsamlingen har sikret en beslutningsdygtig bestyrelse.

Bestyrelsen finder det afgørende, at det i den nuværende situation sikres, at foreningens ledelse i den nærmeste fremtid efter omstændighederne kan være så normal som overhovedet muligt.

Bestyrelse har derfor i tiltro til medlemmernes forståelse besluttet at fortsætte sit virke i det daglige som ”midlertidig forretningsbestyrelse”, indtil den udsatte generalforsamling er afholdt.
 

”Vikingeskibsmuseets Venner” lige nu.

Vor forening har det rigtig godt her i indgangen til 2020.

Medlemstallet ved årsskiftet var således 651, hvilket er en stigning på 55 medlemmer i løbet af 2019.

Foreningsøkonomien er god, hvilket også er understreget af, at det – som nævnt i januar i MedlemsNyt 1/ 2020 - var muligt for foreningen i slutningen af året at donere 140.000 kr. af kontingentmidlerne til konkrete projekter på Vikingeskibsmuseet.
 

Efterårets foredragsprogram

Bestyrelsen er glad for allerede nu at kunne præsentere programmet for efterårets spændende foredrag:

- Torsdag den 17. september, kl. 19.30:” Til søs i islændinge-sagerne” ved lektor Annette Lassen, Den Arnamagnæanske Samling.

- Torsdag den 29. oktober, kl. 19.30:”DNA-revolutionen – et nyt syn på forhistorien og vikingerne”  ved professor Kristian Kristiansen, Gøteborg Universitet.

- Torsdag den 19. november, kl. 19.30:”De åd og drak julen væk” ved ph.d Marie Kanstrup,  AMS-center, Århus Universitet.

 

Med venlig hilsen

Ole Christiansen 
Formand    

Aase Hansen
Foredragskoordinator