MedlemsNyt 2/2021 for foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner'

Foto: Ole Christiansen

Kære medlemmer

Tusinde TAK for Jeres fortsatte støtte til foreningen. Det er meget glædeligt og rigtig nyttigt også for Vikingeskibsmuseet, at foreningen har en så stor og trofast medlemskreds.

Forhåbentlig bliver foreningsåret 2021 mere normalt end sidste år. Helt normalt bliver det jo næppe, men vi har i foreningen et rigtig stort behov for, at vi så hurtigt som muligt kan nærme os et nogenlunde normalt foreningsliv.

Først og fremmest har vi behov for at få afholdt en generalforsamling, hvilket jo som bekendt ikke lykkedes i 2020. Efter vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i april, og derfor har den midlertidige forretningsbestyrelse i MedlemsNyt 1/2021 indkaldt til generalforsamling 8. april. Generalforsamlingen kan i den nuværende corona-situation desværre alene afholdes helt virtuelt, hvilket vi aldrig har prøvet før. Det bliver oven i købet en ”dobbelt-generalforsamling”, der dækker både foreningsåret 2019 og 2020. Bestyrelsen håber på medlemmernes forståelse og deltagelse i generalforsamlingen. Gode kræfter på Vikingeskibsmuseet bistår med det tekniske, så generalforsamlingen forhåbentlig får et smidigt digitalt forløb.

En grundpille i foreningslivet er vore foredragsaftener. Forhåbentlig bliver det muligt i år at gennemføre foreningens spændende foredragsprogram, som blev præsenteret i MedlemsNyt 1/2021. Foredragsprogrammet indledes imidlertid af hensyn til corona-situationen først i maj-juni, og bestyrelsen arbejder løbende på, at finde en betryggende måde af gennemføre programmet på. Herom mere i kommende MedlemsNyt. Foredragsprogrammet kan også findes på foreningens hjemmeside eller downloades som PDF i højre kolonne i dette nyhedsbrev.

Virtuel generalforsamling afholdes torsdag den 8. april, kl. 19.30

Dagsorden forgeneralforsamlingen, hvor forslaget til bestyrelsens årsberetning 2020 er indarbejdet, følger med dette MedlemsNyt.

Ligeledes medfølger bilagene til generalforsamlingens dagsorden:

  • Bestyrelsens årsberetning for foreningsåret 2019
  • Årsregnskabet for 2019
  • Årsregnskabet for 2020

For at kunne deltage ogstemme på generalforsamlingen skal du inden generalforsamlingen have indbetalt kontingentet for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022.

Efter vedtægterne kan hvert medlem kun afgive en stemme, men der kan stemmes ved fuldmagt, ”dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe en fuldmagt”.

BRUGSANVISNING : Hvordan deltager jeg i den digitale generalforsamling?

Til afviklingen af den digitale generalforsamling er der oprettet et møde på ZOOM.

Det kræver ikke særskilt udstyr eller særlig installation af programmer el.lign. for at kunne deltage i generalforsamlingen. Lyd og bilede kræver dog selvfølgelig, at apparatet har kamera og mikrofon. Der kan anvendes stationær eller bærbar computer, mobiltelefon og ipad.

Tryk på linket herunder, og så skulle det køre:


Efter du har trykket, vil du først ankomme til en 'ventesal', hvorfra du vil blive lukket ind i mødet efter et øjeblik.

Hvis du har problemer med det digitale, kan du ringe til næstformand Thomas Maarup på 23444903, som vil hjælpe dig videre.

Efter generalforsamlingen vil alle medlemmer i et kommende MedlemsNyt som sædvanligt modtage referatet af generalforsamlingen.

Foreningens fremtidige profil – hvad mener medlemmerne?

Som nævnt i årsberetningerne arbejder bestyrelsen i disse år med den fremtidige profil for 'Vikingeskibsmuseets Venner'. Det er vigtigt, at ideer, forslag og råd fra medlemskredsen indgår i dette arbejde, som jo selvfølgelig også skal flugte med og understøtte Vikingeskibsmuseets kommende store ændringer frem mod det nye moderne museum.

Derfor: Savner du noget i din forening? Er der noget, der bør ændres eller kan gøres bedre? Dækker MedlemsNyt og foreningens hjemmeside dit behov ? osv., osv.

Bestyrelsen håber på inspiration fra medlemmerne f.eks. på foreningens mailadresse venneforening@vikingeskibsmuseet.dk eller ved kontakt til bestyrelsesmedlemmerne.

Støt Vikingeskibsmuseet ved besøg

Vikingeskibsmuseet har jo nu i det sidste års tid været lukket i lange perioder, og museet har tabt ca. 2/3-del af gæsterne og har også haft store indtægtstab. Det er en udfordrende situation, som også har medført mærkbare besparelser og omlægninger for museet og medarbejderne. Vi håber, at vi nu går mod lysere tider med corona-situationen under betryggende kontrol.

Fra bestyrelsen skal lyde en varm anbefaling til vore medlemmer om helt konkret at støtte op om Vikingeskibsmuseet ved et besøg også med venner og bekendte på museet og 'Cafe Knarr', så snart dørene igen bliver slået op. Der er meget spændende at opleve f.eks. også den kommende udstilling ”I Røg og Brand” om museets marinarkæologiske fund af skibsvrag  mv.  fra slaget i 1644 i Femern bælt. Følg derfor også museets hjemmeside og nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Museumsbutikken er åben

Museumsbutikkenmed de gode gaveideer og kvalitetsvarer har siden 8. marts holdt åben dagligt kl. 10-16 bortset fra søndag. Som medlemmer opnår vi 15 % rabat på de fleste varer i butikken og 30 % på museets egne bogudgivelser over 100 kr.

Med venlig hilsen

Ole Christiansen
Formand


Oprettet af Trine Harvøe Kristensen