MedlemsNyt 3/2021 for foreningen 'Vikingeskibsmuseets Venner'

Havhingsten ved Museumsøen

Kære medlemmer

Alt tyder heldigvis på, at vi nu, med den stadig større åbning af samfundslivet, kan håbe på igen at få et nogenlunde normalt foreningsliv. 

Vi glæder os til gennemførelsen af foreningens foredragsprogram med de spændende emner om Vikingeskibsmuseets arbejdsområder. I respekt af corona-restriktionerne starter vi forsigtigt med et rent virtuelt foredragsarrangement den 6. maj. Og så håber vi, at de følgende foredrag kan gennemføres stadig mere normalt.  

Bestyrelsen ser også meget frem til løbende i MedlemsNyt at orientere foreningens trofaste medlemmerne om relevant nyt fra foreningen, herunder ikke mindst om den kommende gavebog til alle medlemmer.

FORENINGENS GENERALFORSAMLING BLEV AFHOLDT 8. APRIL

Foreningens generalforsamling blev for første gang i foreningens historie i respekt af corona-restriktionerne afviklet virtuelt. Selvom det forløb tilfredsstillende, glæder bestyrelsen sig alligevel til, at kommende generalforsamlinger igen kan afvikles normalt i Vikingeskibshallen med medlemmerne fysisk til stede.

Om forløbet af generalforsamlingen henvises i det hele til det vedhæftede referat af generalforsamlingen, som er godkendt af generalforsamlingens dirigent.

Foreningens bestyrelse blev genvalgt på generalforsamlingen og er derfor nu igen fuldt beslutningsdygtig efter i et år uden generalforsamling alene at have virket som ”midlertidig forretningsbestyrelse”.

NYT BESTYRELSESMEDLEM – MADS KOLTE-OLSEN 

På forslag fra bestyrelsen indvalgte generalforsamlingen Mads Kolte-Olsen i foreningens bestyrelse, og Mads udtaler: ”Jeg blev kontaktet af foreningens næstformand Thomas Maarup, som jeg kender fra et rigtig godt samarbejde om udviklingen af Det Danske Spejderkorps. Jeg tror ikke, at Thomas vidste, at han ramte lige ind i min begejstring for historie og vores maritime kulturarv. Vikingeskibsmuseet er enestående og et kulturelt samlingspunkt – både i Danmark og internationalt. Jeg vil i ”Vikingeskibsmuseets Venner” yde et bidrag til at bane vejen for, at flere mennesker knytter sig til museet og dets muligheder. Jeg glæder mig til samarbejdet i bestyrelsen om foreningens fremtid.

Jeg kommer med mange års forenings- og bestyrelseserfaring bl.a. fra Det Danske Spejderkorps og Dansk Sejlunion, hvor jeg var generalsekretær fra 2008-2018. Jeg har været næstformand i Friluftsrådet og medlem af bestyrelsen i Lokale- og Anlægsfonden. Jeg er i dag formand for ”Middelgrundsfonden”, som danner ramme for Ungdomsøen i Øresund.

Jeg er 54 år, bor på Frederiksberg og er kæreste med Lillian og far til tre store piger på 17, 21 og 25 år. Jeg arbejder som enhedschef i Landbrugsstyrelsen.”

TORSDAG DEN 6. MAJ - ÅRETS FØRSTE FOREDRAG  ”OM REKONSTRUKTIONER AF OSEBERGSKIBET”

Foredragsarrangementet afholdes i det hele som et virtuelt møde.

Vi skal høre skibsrekonstruktør Vibeke Bischoff fra Vikingeskibsmuseet berette om mange års arbejde med rekonstruktioner af ”Osebergskibet”.

Den første rekonstruktion af skibet, ”Dronningen” blev søsat i 1987. Den sank imidlertid på sin testtur ud for Norges kyst, men blev hævet. Senere sank den dog igen i Middelhavet, hvor den endnu befinder sig. Hvad gik galt? Kunne det være rigtigt, at skibet ikke var sødygtigt?

I 2006 indledtes en ny analyse af skibets skrogform, konstruktion og sejlegenskaber. Der blev  bl.a. anvendt 3D-fotos og 3D-scanninger samt forsøg med en model i en skibsmodeltank i Tronhjem. Dette arbejde dannede grudlag for en ny rekonstruktion af Osebergskibet, ”Saga Oseberg”, der blev søsat i 2012 i Tønsberg og som i øvrigt besøgte Vikingeskibsmuseet i sommeren 2015 og vakte stor interesse i museumshavnen.

Vor foredragsholder Vibeke Bischoff spillede en helt central rolle i arbejdet med den nye rekonstruktion, som hun dokumenterede i en meget rost ph.d.-afhandling, hvorved hun erhvervede en ph.d.-grad.

Foredraget lægges som mange af foreningens tidligere foredrag på nettet under venneforeningen på www.vikingeskibsmuseet.dk.

Deltagelse i det virtuelle foredrag den 6. maj, kl. 19.30 

Til afviklingen af foredraget digitalt er der oprettet et møde på ZOOM.

Det kræver ikke særskilt udstyr eller særlig installation af programmer el.lign. for at kunne deltage i generalforsamlingen. Lyd og billede kræver dog selvfølgelig, at apparatet har kamera og mikrofon. Der kan anvendes stationær eller bærbar computer, mobiltelefon og ipad.

Tryk på linket herunder, og så skulle det køre:

https://us02web.zoom.us/j/89551948096

Efter du har trykket, vil du først ankomme til en 'ventesal', hvorfra du vil blive lukket ind i mødet efter et øjeblik.

Hvis du har problemer med det digitale, kan du ringe til næstformand Thomas Maarup på 23444903, som vil hjælpe dig videre.

 

Med venlig hilsen

Ole Christiansen
Formand

Aase Hansen
Foredragskoordinator


Oprettet af Trine Harvøe Kristensen