MedlemsNyt 5/2020

Havhingsten ved kaj i efterårssolen. Foto: Ole Christiansen
Havhingsten ved kaj i efterårssolen. Foto: Ole Christiansen

Kære medlemmer

Fortsat udsættelse af generalforsamlingen og efterårets foredrag

Corona-situationen med stigende smittetryk og myndighedernes møde- og omgangskrav påvirker desværre fortsat vort normale foreningsliv.

Den siddende midlertidige forretningsbestyrelse har grundigt drøftet, om det er muligt at skabe sikre rammer for afviklingen af efterårets arrangementer for flere deltagere end blot et lille mindretal i forhold til, hvad vi plejer. Vi har desværre endnu ikke fundet den helt rigtige løsning, der sikrer en god praktisk afvikling af arrangementerne og trygge rammer for deltagerne med sikker afstand og eliminering af smitterisiko.

Vi har derfor ud fra et forsigtighedsprincip besluttet at aflyse efterårets planlagte arrangementer i foreningen. Det sker med stor beklagelse og med håb om forståelse i medlemskredsen.

Generalforsamlingen i 2020 udsættes fortsat.

MedlemsNyt 3/2020 i juni fastlagde et nyt tidspunkt for den udsatte generalforsamling til 8. oktober. Samtidig blev 1. september fastsat som frist for medlemsforsalg til afstemning på generalforsamlingen. Bestyrelsen har ikke modtaget sådanne medlemsforslag.

Bestyrelsen har besluttet fortsat at udsætte generalforsamlingen  og i stedet søge den afviklet i april 2021 på foreningens ordinære generalforsamlingstidspunkt. Der bliver derfor i realiteten tale om en ”dobbelt-generalforsamling” dækkende både foreningsåret 2019 og 2020.

Desværre tyder meget på, at Corona-situationen næppe vil være væsentlig anderledes til april. Det er imidlertid bestyrelsens klare målsætning, at vi nødvendigvis må finde en mulighed for at afvikle en generalforsamling uden adgangsbegrænsning og med mulighed for at også sårbare medlemmer kan deltage på betryggende måde. Hvordan det kan lade sig gøre, har vi endnu ikke fundet den helt rigtige løsning på, og vi vil meget gerne have ideer og forslag.  

2019 var på alle måder et rigtig godt år for vor forening. Det fremgår også af bestyrelsens beretning for foreningsåret 2019, som kan downloades via linket i boksen øverst til højre. Den skulle jo være afgivet mundtligt på generalforsamlingen i april  - og i det lys skal beretningen selvfølgelig nu læses.Bestyrelsen forestiller sig ikke at afgive beretningen mundtligt på den kommende generalforsamling, men vi vil selvfølgelig gerne have evt. bemærkninger til beretningen på foreningens mailadresse: venneforening(at)vikingeskibsmuseet.dk. Den kommende generalforsamling skal beslutte, om beretningen for foreningsåret 2019 kan godkendes.

Vi kan glæde os over, at foreningen gik ud af 2019 med en solid økonomi. Regnskabet for 2019, som er godkendt af foreningens revisor, findes også via boksen til øverst til højre. Den kommende generalforsamling skal også beslutte, om regnskabet for 2019 kan godkendes.

Bestyrelsen ville ikke på generalforsamlingen i år have foreslået ændringer i kontingentet. Kontingentet er også for 2021 fortsat 310 kr. for almindelige medlemmer og 125 kr. for medlemmer af Vikingeskibsmuseets bådelaug.

Bestyrelsen har siden udgangen af april i år ikke være beslutningsdygtig efter reglerne i foreningsvedtægterne, og vil nu indtil april 2021 fortsat alene fungere som en midlertidig forretningsbestyrelse frem til den kommende generalforsamling. Bestyrelsen vil derfor fortsat alene træffe de beslutninger, der er nødvendige for at sikre den helt almindelige løbende drift af foreningen.  

Omstændighederne gør, at hele bestyrelsen vil være på valg i april 2021. Ole Christiansen, Thomas Maarup, Henning Christiansen, Aase Hansen og Thomas Larsen-Schmidt skulle have været på valg i april i år og er fortsat villige til at modtage genvalg til det ordinære udløb af bestyrelsesmandatet med udgangen af april 2022. Troels Nielsens og Karin Gottliebs nuværende bestyrelsesmandat udløber ordinært i april 2021.

Foreningens revisor Birgit Sode og revisorsuppleant Hanne Veitland, som begge er på valg hvert år, er fortsat villige til at stå for revisionen af foreningens regnskab for 2020.

Efterårets foredrag udsættes

Bestyrelsen har glædet sig til efterårets to resterende foredrag, men de må som nævnt desværre også udsættes i lighed med foredraget 17. september om ”Til søs med islændingesagaerne”, som blev udsat ved MedlemsNyt 4/2020. De yderligere aflyste foredrag er følgende:

- Foredraget den 29. oktober ved professor, dr,.phil Kristian Kristiansen om ”DNA-revolutionen. Et nyt syn på forhistorien og vikingerne”, og

-  Foredraget den 19. november ved ph.d forsker i isotoparkæologi Marie Kanstrup om ”Vikingerne åd og drak Julen væk – isotopanalyser er en gave for koststudier”.

Foredragsaftenerne i Vikingeskibshallen er en vigtig del af foreningslivet. Vi mødes jo altid omkring 100 medlemmer til foredragene og det efterfølgende hyggelige samvær medlemmerne imellem over en kop kaffe/te med småkager. Bestyrelsen vil gøre alt for at få afviklet foredragene i 2021. Vi har som sagt endnu ikke fundet en helt tilfredsstillende måde at gøre det på - også det vil vi også gerne have inspiration til.

Mange af foreningens hidtidige foredrag kan opleves i videooptagelser i fuld længde ved at klikke ind på foreningens hjemmeside: www.vikingeskibsmuseet/venneforening.dk.

Vikingeskibsmuseet har en meget svær tid.

Vikingeskibsmuseet er meget påvirket af Corona-situationen og gennemløber i øjeblikket en meget svær tid med en særdeles udfordret økonomi . Over 60 % af museets sædvanlige indtjening kommer fra museumsgæsterne, hvoraf over 70 % plejer at være udlændinge, som der desværre ikke kommer mange. Museets indtjening ser ud til at blive mere end halveret i år, og udsigterne for de kommende år er heller ikke gode.

De svære tider i øjeblikket dæmper dog ikke den kreativitet og dynamik, som vi kender museet så godt for.  På museets hjemmeside: www.vikingeskibsmuseet.dk  og på Facebook fortælles løbende nyt om museets aktiviteter og tilbud. Ved tilmelding til museets nyhedsbreve kan man løbende følge, hvad der sker på museet.

Hvordan kan jeg i denne tid hjælpe Vikingeskibsmuseet?

Vi er medlemmer af ”Vikingeskibsmuseets Venner”, fordi vi helhjertet støtter op om museet. Det sker for os alle ”automatisk” gennem kontingentet men for nogle medlemmer herudover også ved frivillig arbejdskraft. I takt med de stadig flere nye medlemmer er foreningens årlige økonomiske donationer til konkrete projekter på museet blevet stadig større. Foreningen har f.eks. i de seneste år i alt doneret 450.000 kr. til museets forarbejder til en rekonstruktion af verdens længste vikingeskib det såkaldte ”Roskilde 6”, som kan blive en spændende storesøster til ”Havhingsten”. Foreningen følger det spændende projekt med stor interesse.

Vikingeskibsmuseet har i denne tid nu mere end nogensinde brug for ekstraordinær vennehjælp - og vi kan lige nu gøre en helt særlig indsats for at støtte museet.

Derfor:

Tænk på Vikingeskibsmuseet og besøg museet, som er indrettet trygt og godt mod Corona-smitte. Tag også familie og venner med og benyt også muligheden for indkøb af kvalitetsvarer, gaver m.v. i den velassorterede museumsbutik. Benyt også muligheden for at nyde en frokost, en kop kaffe med hjemmebagt kage eller en is i ”Cafe Knarr”. Har du ”en rig onkel i Amerika” så fortæl om behovet for økonomisk støtte til større konkrete og spændende projekter på museet.

Vi vil selvfølgelig også meget gerne have flere medlemmer i ”Vikingeskibsmuseets Venner”. Så fortæl også om foreningen til familie og venner. Der er nu udarbejdet en ny udgave af foreningens præsentationsfolder, som medlemmerne er meget velkommen ved besøg i museumsbutikken til at tage flere eksemplarer af til venner og bekendte. Den er også at finde elektronisk via link i boksen øverst til højre.

Venlig hilsen
Ole Christiansen
formand

Aase Hansen
foredragskoordinator