Bogudgivelse: De traditionelle færøske både

Morten Gøthche sidder i stævnen af en af Vikingeskibsmuseets traditionelle færøbåde med den nye udgivelse
Morten Gøthche sidder i stævnen af en af Vikingeskibsmuseets traditionelle færøbåde med den nye udgivelse

De traditionelle både fra Færøerne er et fantastisk eksempel på opfindsom søfartskultur og håndværk fra de nordatlantiske øer.

I den nye bog "The Faroese Boat - Boatbuilders, craftsmanship, and the use of clinker-built boats in the Faroe Islands, 1830-1975" præsenterer vores pensionerede kollega Morten Gøthche alt fra byggetradition til brug af den færøske båd. Bogen er et vidnesbyrd om det færøske folks opfindsomhed og dygtighed inden for søfart.

Øernes flydende livsnerve 

Færingerne har en lang og rig historie med bådebygning, og de traditionelle både i regionen går flere århundreder tilbage. Disse traditionelle både var engang livsnerven for det færøske folk og udgjorde et vigtigt transportmiddel mellem øerne og var essentielle for både fiskeri og handel.

I bogen gennemgår Morten Gøthche byggetraditioner, håndværk og sømandskabet i detaljer og giver et grundigt indblik i Færøernes maritime historie fra vikingetid til 1970'erne.

Klippefyldte kyster sætter spor i bådbygningskultur

Den færøske båd er udviklet og tilpasset de særlige sejlforhold omkring Færøerne, som består af stærk strøm og kraftige faldvinde, der slår ned fra de stejle fjelde. Bådene blev primært brugt som robåde, men kunne også drives af sejl, som hurtigt kunne tages ned om nødvendigt.

Bådene blev bygget i forskellige størrelser, og bådebyggerne måtte altid benytte sig af de materialer det kunne lade sig gøre at importere fra udlandet eller bruge drivtømmer til forskellige bådkomponenter, da der ikke er skove på Færøerne.

Et livsværk

Bogens forfatter er vores kollega Morten Gøthche. For ham er bogen et livsværk, som han har arbejdet med, lige siden han studerede arkitektur i 1975 og faldt for de særlige både fra Færøerne.

- "Den færøske båd er en smuk båd, bygget med anvendelsen af et absolut minimum af materialer og hvor form og funktion går op i en højere enhed," forklarer han om sin fascination af bådene.

Med et telt under armen og skitseblok i hånden kontaktede han Færøernes Nationalmuseum (Tjóðsavnið). Han ønskede nemlig at besøge de nordatlantiske øer for at undersøge og måle traditionelle færøske både som en del af sine studier. Og det satte museumspersonalet på Færøernes Nationalmuseum stor pris på.

Med telt og skitseblok under armen

På sin allerførste tur til Færøerne mødte han Verland Johansen, som desværre ikke længere er i live. Verland havde rejst rundt på alle Færøernes øer og lavet optegnelser over 34 traditionelle færøske både med en liste over, hvor han havde fundet bådene.

Med den liste i hånden tog Morten på sit livs rejse fra landsby til landsby for at dokumentere og registrere de både, han kunne finde.

Hver gang han ankom til en landsby, slog han sit telt op i udkanten af byen og spurgte tilfældige mennesker, han mødte på sin vej, om de kendte til ældre både eller bådebyggere i nærheden. Når Morten fandt interessante både, tog han fotografier og lavede skitseoptegnelser af dem. Turen til Færøerne i 1975 blev starten på en livslang passion for Færøerne, deres traditionelle både og bådebyggertradition. 

Få færøske bådebyggere tilbage

Da Morten begyndte at studere Færøernes traditionelle både i 1975, boede og arbejdede der 25-30 bådebyggere på øerne.

I dag er der kun 4-5 færøske bådebyggere tilbage, som forstår at bygge de traditionelle både. En af dem er Hanus Jensen, der arbejder på Vikingeskibsmuseet i Roskilde den dag i dag.

I alt råder Vikingeskibsmuseet over 9 traditionsbåde fra Færøerne, hvor Hanus Jensen har været den primære bådebygger på størstedelen (Storkjoven 2018, Sulen 2019, Christina 2001, Geirfuglen 2008 og Trolle 2000).  

Bogen giver et fascinerende indblik i regionens søfartskultur og historie, der desværre er ved at forsvinde med de få tilbageværende bådebyggere, der er i live for at videregive færdighederne i traditionelt færøsk bådebyggeri til en ny generation bådebyggere.

The Faroese Boat
- Boatbuilders, craftsmanship, and the use of clinker-built boats in the Faroese Islands, 1830-1975
Af Morten Gøthche

Bind 8 i Vikingeskibsmuseets internationale serie:
Ships and Boats of the North

The Faroese Boat
er udgivet med støtte fra: Boghandler Henning Clausens Fond, Dansk-Færøsk kulturfond, Hiddenfjord, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond & Mentanargrunnur Landsins.

Kan købes i museumsbutikken på Vikingeskibsmuseet i Roskilde eller på Færøernes Nationalmuseum (Tjóðsavnið)

Pris: 385,00 kroner

» Kontakt Museumsbutikken på mail, hvis du vil have bogen tilsendt...