MEDLEMSNYT 3/2019

Kære medlemmer.

Torsdag den 21. marts kl. 19.30 skal vi høre museumsinspektør fra Nationalmuseet Jeanette Varberg fortælle om Viking – ran, ild og sværd. Hun er endnu en af vore foredragsholdere, der har medvirket i fjernsynet på DR1: Historien om Danmark: Vikingetiden. 
Hvad skete der i Norden fra slutningen af jernalderen og frem til begyndelsen af middelalderen? Fra at være et bondesamfund udvikledes en større interesse for magt og rigdom ude i andre lande. Fra at kunne ro langs kyster kom sejlet til at betyde, at der kunne sejles på åbent hav. Først på mindre togter, men senere udvikledes organiserede, store angrebs- og plyndrings togter. I 793 angreb vikingerne Lindisfarne kloster. Hedningerne respekterede ikke klostret. De ødelagde det og trampede på helgenernes knogler. – Overlevede man slagmarken, kunne det give store formuer og ære. – Før togter kunne man ofre bl.a. våben til Odin for at få krigslykke. - Overraskelsesangreb blev velorganiserede. Krig fordrer taktik. - Senere skiftede strategien sig, og vikingerne ikke blot erobrede land, men de overvintrede og bosatte sig i det nye land og angreb der fra.
Mange af Europas nye kongeriger antog den kristne tro. Det blev en trussel mod den danske kong Harald. Med ham begyndte politisk spin, og han lod sig kristne. Derved undgik hans landområde at blive invaderet af den kristne kejser Otto d. 1. – De 6 ringborge positionerede senere Haralds magt. – Men sønnen Svend dræbte sin far, erobrede mere land og indførte beskyttelsespenge (danegæld). Krigen havde udviklet sig. Det er vikingernes påvirkning af verdenshistorien, vi skal høre om.    

Deltag i et praksisseminar om: Traditionelle brugsbåde - friluftsliv og formidling 
I gennem de sidste 50 år er der sket et skifte i brugen af den åbne båd: Båden, der før blev brugt til transport og fiskeri, er nu blevet til en fritidsbåd og bruges til kystfriluftsliv. I dag danner båden ramme for samvær, udfordring, læring, spænding, håndværksfordybelse, historie- kultur- og naturforståelse.
Seminaret har til formål igennem workshops, foredrag, debat og sejlads, at udveksle viden om og inspirere til sejlads, formidling og forskning i de åbne både i Norden.
Alle – både enkelt personer, forbund, sammenslutninger, forening, stævner og kultur- og uddannelsesinstitutioner - kan deltage i seminaret.   
Seminaret afholdes den 23. - 24. maj 2019 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde og tilmeldingsfristen er 15. april (OBS - Begrænset antal pladser). Se mere på www.vikingeskibsmuseet.dk. 

Fotos af bestyrelsesmedlemmerne kan nu ses på: www.vikingeskibsmuseet.dk/venneforening.

På gensyn
Aase Hansen
Foredragskoordinator
aasealbuen@gmail.com

Email: <link mail internal link in current>venneforening@vikingeskibsmuseet.dk     <link http: www.vikingeskibsmuseet.dk om-museet venneforening external-link-new-window internal link in current>http:/www.vikingeskibsmuseet.dk/om-museet/venneforening/.  De fleste af foreningens foredrag kan ses på: <link http: webtv.vikingeskibsmuseet.dk external-link-new-window internal link in current>webtv.vikingeskibsmuseet.dk