Vikingeskibsmuseet fylder 40 den 20. juni

Kong Frederik den 9. åbnede Vikingeskibshallen for 40 år siden - den 20. juni festligholdes jubilæet med en lang række begivenheder på Vikingeskibsmuseet.
Kong Frederik den 9. åbnede Vikingeskibshallen for 40 år siden - den 20. juni festligholdes jubilæet med en lang række begivenheder på Vikingeskibsmuseet.

Der vil være gratis entré, når Vikingeskibsmuseet slår dørene op for en fødselsdag med mange tilbud for at se tilbage på Vikingeskibshallens første 40 år.

Lørdag den 20. juni er det 40 år siden Frederik den 9. indviede Vikingeskibshallen i Roskilde. Dagen bliver fejret med særlige omvisninger, åbent skib i Havhingsten, bogudgivelse, nostalgi, åbent værft m.m. – og der er gratis entre hele dagen til både voksne og børn.

Der vil være rig lejlighed til at komme helt tæt på arbejdet med Vikingeskibene - den gang, i dag og i fremtiden. Dagens højdepunkter fremgår af programmet nedenfor.

Vikingeskibsmuseet kan se tilbage på 40 forrygende år. Museets Direktør Tinna Damgaard Sørensen skriver i en kronik i Roskilde Avis om de første år: ”Som i alle gode historier har der været medgang og modgang, opture og nedture, men i det store perspektiv kan museet fejre jubilæum som en succes”.

Arbejdet med Vikingeskibsfundet fra Skuldelev begyndte mere end 10 år før indvielsen af Vikingeskibshallen. Det var i 1957 at Nationalmuseets arkæologer for første gang dykkede ned og konstaterede et af det 20nde århundredes vigtigste arkæologiske fund. I 1962 kunne udgravningen begynde. Udgravningen ved Skuldelev, byggeriet af Vikingeskibshallen og opsætningen af de originale vikingeskibe, har hele vejen igennem haft overvældende interesse.

Visionen var fra start at skabe et levende museum. Ca. 6 milllioner mennesker har siden besøgt museet og de 5 Skuldelev skibe og fulgt med i byggeriet af rekonstruktioner og nybyggerier. Vikingeskibsmuseet er førende i verden indenfor marinarkæologien og den eksperimentel arkæologiske forskning og med Havhingsten af Glendaloughs forsøgsrejse Roskilde-Dublin i 2007 og retur i 2008, er Vikingeskibsmuseet navn slået fast over det meste af verden og har bidraget til at sætte Roskilde by på verdenskortet.

Vikingeskibshallen var allerede inden åbningen en stor turistattraktion. Daværende  leder af museet, Civilingeniør og museumsinspektør Ole Crumlin-Pedersen, blev på åbningsdagen citeret for at der var over 10.000 gæster på omvisning i Hallen, året før den egentlige åbning. Ole Crumlin-Pedersen understreger ifølge Roskilde Tidende den 20. juni 1969, at "man i bestyrelsen havde ønsket at åbne allerede nu (5 år før vikingeskibene forventedes færdigopstillet, red.), da Vikingeskibshallen skal være et levende museum, hvor publikum kan følge det spændende restaureringsarbejde".

Bygningen er tegnet af professor og arkitekt Erik Chr. Sørensen som vandt arkitektkonkurrencen med sit senmodernistiske bygningsanlæg, der tydeligt er inspireret af japansk arkitektur og står som en sjælden repræsentant for stilarten ”brutalisme”.

Citat:
For de besøgendes øjne går vikingeskibsbyggernes skabertalent, arkæologernes forskerevne og halarkitektens bygningskunst således op i en højere enhed

Berlingske aftenavis weekend 21. juni 1969.

 Vikingeskibshallen blev fredet i 1997.


Oprettet af Merete Ettrup