Ottar sejler til Gotland

Ottar er en rekonstruktion af Skuldelev 1. Originalskibet er bygget i Sognefjorden, Vestnorge, omkring år 1030, mens Ottar er bygget på Vikingeskibsmuseet i 1999-2000. Ottar laster ca. 20 tons, bærer råsejl og sejler med en besætning på mellem 6 og
Ottar er en rekonstruktion af Skuldelev 1. Originalskibet er bygget i Sognefjorden, Vestnorge, omkring år 1030, mens Ottar er bygget på Vikingeskibsmuseet i 1999-2000. Ottar laster ca. 20 tons, bærer råsejl og sejler med en besætning på mellem 6 og 15 personer.

Der bliver lagt ekstra kræfter i at klargøre det havgående vikingeskib. I år går rejsen til Gotland og knapt 800 sømil og mange oplevelser venter forude.

Skibet og besætningen har prøvet det før: I 2006 sejlede Ottar til Edinburgh i Skotland. Den gang gjaldt det om at finde vej ved hjælp af simpel navigation, som vikingerne gjorde det for tusind år siden. Uden brug af søkort, GPS og traditionelt kompas fandt besætningen vej over Nordsøen.

Nu tager de afsted igen. Denne gang går det østpå til det Baltiske Hav og den store svenske ø Gotland.

Følg med på hjemmesiden

Fra det øjeblik Ottar smider den sidste fortøjning i Museumshavnen den 25. juni, og til den returnerer omkring den 7. august, kan du følge med på Vikingeskibsmuseets hjemmeside.

Om bord på skibet er der monteret kommunikations-udstyr, der gør det muligt at følge skibets sejlads med oplysninger om kurs, fart og position. Skibets bådsmand Helene Bjerregaard vil skrive rejsebrev undervejs, så du kan få oplevelserne derudefra hevet helt ind i stuen.

”Vi er et par besætningsmedlemmer som vil prøve at arbejde med astronomisk navigation, og vi kommer helt sikkert også til at lege med solkompasset igen. Og så sker der jo hele tiden noget, når et skib som Ottar bevæger sig fremad. Så jo, der bliver helt sikkert meget at skrive hjem om”, fortælle Helene, som også deltog i togtet til Edinburgh i 2006.

En rejse som i vikingetiden?

Selvfølgelig vil det på mange måder foregå fjernt fra vikingetidens handelsrejser, men skipper på første del af rejsen, Ole Sand peger alligevel på centrale ligheder med datidens vilkår til søs. ” Vi skal sejle et skib, der er så nær et handelsskib fra vikingetiden, som vi i dag kan genskabe det, og vi sejler på den måde, som vi efter bedste overbevisning mener, det er sejlet i vikingetiden. Vi skal sejle på havet og sejle med vinden som drivkraft, være afhængig af vejrets luner og døgnets vekslen. Det er de samme vilkår, som vikingen havde, når der skulle sejles til Gotland eller længere”, fortæller han.

Men farvandene, der sejles i, er markant anderledes. Ole fortæller: ”Vi sejler langs Sjællands nordkyst, ned gennem Øresund og op i Østersøen. Vores moderne samfund har i aller højeste grad præget disse farvande, som er nogle af de mest befærdede og intensivt udnyttede i verden. Det vil blive en stor udfordring og gøre det en del mere krævende, end det havde været i vikingetiden”.

Gotland – porten til det Byzantinske rige

At komme til Gotland med et handelsskib fra vikingetiden er noget helt unikt, det bliver med lidt af historiens vingesus. Gotland var i vikingetiden forbindelsen mellem øst og vest og en af de største handelspladser, hvor varer blev handlet og omladet. Gotland var porten til de russiske floder og det Byzantinske rige.

De fremherskende vinde i sommermånederne er fra vestlig retning, styret af fronter, der kommer ind fra Nordatlanten. Det skulle gøre turen til Gotland meget lettere end turen hjem til Roskilde. Når vi først har passeret Falsterbo og drejer øst på, er chancerne for pålidelig og brugbar vind ganske gode. Hvis vi kommer ind i en periode med højtryksvejr/sommervejr, hvor der bliver opbygget et højtryk over den Skandinaviske Halvø, kan det give problemer problemer for turen til Gotland. Så vi håber på lavtryksvejr på udturen og fint sommervejr med højtryk på hjemturen.

En blandet flok mænd og kvinder

Besætningen til rejsen er udvalgt. En flok på 14 mænd og kvinder har knap tre uger til at gøre sig klar. Og det er en blandet flok:

  • Yngste medlem om bord er 22 år og den ældste er 65
  • Seks kvinder
  • Seks med stor erfaring i langturs-sejlads
  • Studerende, grafikere, skovarbejdere, smede, geologer, kontorelever, og mange andre…
  • Primært danskere, også en dansk/canadier og en dansk/schweizer

Motivationen er den samme: Ønsket om at sejle med vikingeskib, er det centrale for alle deltagere.

Fakta
Ottar sejler fra Vikingeskibsmuseet den 25. juni, og det forventes at returnere den 7. august.

På museet kan du se en lille udstilling om skibet, og du kan følge skibets sejlads på skærme. I museets biograf vises en film om skibet og hvordan det sejles.

På adressen vikingeskibsmuseet.dk/ottar kan du følge skibets sejlads, læse rejsebreve og skrive til skibets besætning under hele rejsen.


Oprettet af Preben Rather Sørensen