På jubilæumstogt med Havhingsten

Havhingsten under sejl i det Irske Hav 2007. Foto: Werner Karrasch
Havhingsten under sejl i det Irske Hav 2007. Foto: Werner Karrasch

Søndag den 8. juli sejler Havhingsten ud på et tre uger langt togt gennem Danmark i anledning af 50-året for udgravningen af vikingeskibene fra Skuldelev. Måske kommer vi til en havn nær dig...

I år fejrer Vikingeskibsmuseet 50-året for udgravningen af vikingeskibene fra Skuldelev og som en del af festlighederne sejler 'Havhingsten fra Glendalough' på jubilæumstogt ud i det danske sommerland. Det 30 meter lange vikingeskib med dets 60-mand store besætning er en ultimativ drøm, der blev virkelighed gennem 50 års arbejde med vikingernes skibe.
 

Skuldelevskibene 1962 - 2012

I sommeren 1962 udgravede arkæologer fem skibe fra fundstedet midt i Roskilde Fjord, hvor man med nedrammede metalplader tørlagde fjordbunden og skabt en kunstig ø. Skibsdelene blev optaget i tusinder af brudstykker og efter en langvarig konservering og en minutiøs rekonstruktionsproces kunne det næste 1000 år gamle skibstømmer samles på ny.
Fundet omfatter fem forskellige skibstyper, der tilsammen giver et godt indtryk af vikingetidens samfund og spændvidden i vikingetidens skibsbygningskunst. Skibene repræsenterer vikingetidens absolutte højteknologi, hvor design og form er nøje tilpasset skibets funktion. De fem Skuldelevskibe røber historier om krig og togter, om handel og rejser til fjerne egne, og om livet ved og med havet i tiden, hvor Danmark blev til. Og skibe var forudsætningen for de store forandringer, der kendetegner vikingetiden: Byernes opståen i Norden, rigets samling og erobringen af nyt land.
Vikingeskibene skabte grundlaget for museets eksistens og udgangspunktet for museets arbejde og forskning gennem de seneste 50 år – og i fremtiden. De skabte drømmen om udforskning og formidling af vikingetidens maritime kultur. Det enestående fund har haft afgørende betydning for bevaringen af vores marinarkæologiske kulturarv, og at dansk marinarkæologi hører til blandt de fremmeste på verdensplan.
 

Havhingsten sejler igen

Med jubilæumstogtet bliver 'Havhingsten' et markant omdrejningspunkt i fejringen af 50-års jubilæet. Med om bord på verdens længste rekonstruktion af et vikingeskib er 60 frivillige besætningsmedlemmer og en masse fortællinger om vikingeskibene. Få har sejlet med før, for de fleste er det først togt med 'Havhingsten'. Langskibet har nemlig ikke været på togt siden sejladsen til Irland og retur i 2007 – 2008. Dengang blev det kun til få besøg i danske havne, jubilæumsåret er derfor en enestående mulighed for at sende skibet ud i Sommer-Danmark.
”Vi pakker en del af Vikingeskibsmuseet ned om bord og sejler oplevelserne ud i det danske sommerland” fortæller Rikke Johansen, kommunikationskoordinator på Vikingeskibsmuseet. ”Hvor Havhingsten kommer frem, vil besætningen invitere til ‘åbent skib’ og give publikum mulighed for at komme helt tæt på livet om bord og opleve det skib, der i 2007-08 gjorde den dramatiske sejlads til Dublin i Irland og retur. Skibet medbringer desuden en mobiludstilling, spændende foredrag og en række prøv-selv vikingeaktiviteter for børn.

Havhingstens rute

Søndag den 8. juli kl. 11.00 afsejler 'Havhingsten' fra Roskilde med kurs mod Hedeby, en handelsby fra vikingetiden, der ligger tæt ved det nuværende Slesvig i Nordtyskland. Her skal skibet deltage i en stor event med skibe og vikinger fra hele Nordeuropa. Herefter går togtet nordover mod Korsør tæt på Trelleborg, Kerteminde med skibsgraven ved Ladby og Samsø, der også har stærke rødder i vikingetiden, inden skibet vender tilbage til kendt farvand i Roskilde Fjord, hvor Frederikssund anløbes dagen inden den store modtagelse i Roskilde 28. juli kl. 14.00.
”Vejret er selvfølgelig en afgørende faktor, når man sejler et 30 meter langt vikingeskib uden motor, men med 60 årer og 112 m2 sejl, er vi jo godt hjulpet” konstaterer skipper på 'Havhingsten', Vibeke Bischoff. Andre forhold spiller dog også ind under planlægningen af jubilæumstogtet, forklarer skipper og fortsætter: ”En del havne har ikke plads eller faciliteter til at modtage verdens største vikingeskib med 60 mænd og kvinder samt deres telte til overnatning og udstyr til madlavning mv. Vi har lagt en rute, hvor vi har planlagt en håndfuld havnebesøg, men alt efter vind og vejr vil skibet muligvis anløbe flere havne langs ruten”.

Følg med på hjemmesiden

Fra det øjeblik 'Havhingsten' smider den sidste fortøjning i Museumshavnen den 8. juli og til den returnerer omkring den 28. juli, kan du følge skibet online på vikingeskibsmuseets hjemmeside. Om bord på skibet er der monteret kommunikations-udstyr, der gør det muligt at følge skibets sejlads med oplysninger om kurs, fart og position. Oplysningerne sendes fra skibet via satellit til hjemmesiden ca. hvert 15. minut.
Museumsinspektør Louise Henriksen, der er besætningsmedlem på 'Havhingsten', skriver rejsebreve undervejs om livet om bord og Skipper Vibeke Bischoff opdaterer løbende den virtuelle logbog.
Så følg med – måske kommer vi til en havn nær dig!

Havne med åbent skib, udstilling og aktiviteter, 2012:

  • 8. juli Roskilde, afrejse kl. 11.00

  • 13. - 16. juli Gennem Slien til Hedeby ved Slesvig (DE)

  • 19. - 20. juli Korsør

  • 21. - 23. juli Kerteminde

  • 24. - 25. juli Langør, Samsø

  • 27. juli Frederikssund

  • 28. juli Roskilde, Oplev Havhingstens hjemkomst kl. 14.00

28. - 29. juli FESTIVAL: Vand, Vind og Vikinger på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.


Oprettet af Rikke Tørnsø Johansen