Gråbrødrekloster Museet

Traditionelt anså man Lindholm Høje for at være Aalborgs forgænger, men en række løsfund og arkæologiske undersøgelser har vist, at der på Bejsebakken i Aalborgs sydlige udkant lå en bebyggelse i vikingetiden fra ca. 700 til 1000. Da de ældste fund fra Aalborg netop er fra omkring år 1000, er det nærliggende at tro, at bebyggelsen på Bejsebakken udviklede sig til Aalborg. Det alderældste Aalborg kan man opleve 3 meter under det nuværende Aalborg i Gråbrødrekloster Museet.

Her kan man fra den travle gågade tage 1000 år tilbage med elevatoren ned gennem et årtusindes kulturlag – jordlag dannet af aalborgensernes affald gennem tiden. Bag to vægge af glas er stratigrafien blotlagt: Knogler og affald, som ikke er nedbrudt til muld, stikker ud fra jorden. Museet formidler historien om bl.a. vikingetidens markedsplads, som blev til Aalborg by i slutningen af 900-tallet. Blandt de udstillede genstande finder man også kraniet af en mand, som omkring år 1000 led en voldsom død – et blankvåben, økse eller sværd har efterladt et stort hugmærke, som kostede ham livet.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Lindholm Høje er kendt for sine mange grave og stensætninger. I dag ligger der et museum.

► Læs mere om Lindholm Høje her

I Jetsmark Kirke står en runesten. " Hove satte stenen efter sine brødre Thorlak og Ride."

► Læs mere om Runestenen ved Jetsmark her

På få af de bevarede runesten får vi oplyst, hvor de oprindeligt har været placeret, eksempelvis Gunderup 1, som oprindelig har stået på toppen af en gravhøj.

► Læs mere om Gunderup Kirke her

Udvendigt på kirkens våbenhus er der indmuret en runesten. "Toke, Lutaris søn, satte denne sten efter sin søn Åste."

► Læs mere om Ferslev Kirke her

Handlende fra nær og fjern mødtes på en handelsplads her i perioden 700-1100.

 Læs mere om Sebbersund her