Vikingetidens geografi

Fra omkring 800 og frem til år 1100 satte de skandinaviske lande et afgørende præg på Europas historie. Denne periode er efterfølgende blevet kaldt Vikingetiden.

I 800-tallet finder søfarten nye veje. Sejlførende skibe gør det muligt at nå verdener, langt fra det kendte. I sørejsernes knudepunkter opstår nye, sammensatte kulturer og byer, netværk og fællesskaber, og handlen blomstrer. Rejserne forbinder kyster verden over og fører mennesker sammen, på tværs af tanker, tro og traditioner. Man kan roligt sige, at 800-tallets søfart ændrede verden. Nedenfor ses de mange søveje, der forbandt kyster og mennesker i vikingetiden.