Ales Stenar i Skåne

I Skandinavien blev der opført skibssætninger i bronzealderen (ca.1800-500 f. Kr.) samt i yngre jernalder – ældre vikingetid (ca. 400-900 e. Kr.). Sveriges største skibsformede stensætning ”Ales Stenar” ligger på Kåseberga-åsen ved Skånes sydkyst.

En skibssætning består af oprejste sten i en spidsoval form der ligner et skib. Skibssætningen, der er 67 m lang og 19 m bred på midten, er orienteret NV-SØ. Den består i dag af 59 sten heriblandt en sten inde i skibet og den såkaldte ror-sten, som ligger udenfor skibssætningen ud for den sydøstlige stævnsten. Der mangler mindst en sten i selve skibet, og ifølge en tegning af monumentet fra 1700-tallet har der stået yderligere enkeltstående sten udenfor skibet samt to mindre ”side-skibe” på hver side af skibssætningens sydøst-ende.

Stenene langs skibets sider måler 2,0-2,4 m og består af forskellige lokale granit- og gnejssten. Stenene der udgør stævnen måler 4,6 m og er gravet en tredjedel ned i jorden. Disse sten er af Hardeberga-sandsten, der kun findes ved kysten ca. 20 km længere mod nord, ved Simrishamn. På flere af stenene ses små cirkelrunde fordybninger, såkaldte skåltegn, der er frembragt af mennesker og som normalt dateres til bronzealderen. Der findes spor fra bronzealderen i nærheden af ”Ales Stenar”, men ud fra seks kulstof14-dateringer af blandt andet trækul fra skibssætningen er det store monument antagelig bygget omkring 600 e. Kr. De af stenene i ”Ales Stenar”, der har skåltegn, kan være genbrugte bygningsdele fra endnu ældre fortidsminder som f.eks. storstensgrave fra yngre stenalder.

Den imponerende skibssætning kan være blevet opført som grav eller mindesmærke for en betydningsfuld person, ligesom dens meget synlige beliggenhed, set fra havet, også kan tolkes som en demonstration af magt. Endelig mener nogle forskere, at skibssætningen har fungeret som en slags helligdom, hvor stenenes placering afspejler en astronomisk kalender.