Vejlederuddannelse i sejlads, kystkultur og kystfriluftsliv

Kursusrække i 2021-22

Vejlederuddannelsen i sejlads, kystkultur og kystfriluftsliv i traditionelle åbne brugsbåde består af en kursusrække på fire kurser af 3-10 dages varighed.

Uddannelsen henvender sig til alle, der har lyst til at uddanne sig til vejledere i sejlads- og kystfriluftsliv.

Kurserne afholdes fra september 2021 til september 2022. Imellem hvert kursus skal de studerende styrke egne færdigheder ved at tage på tur på egen hånd og desuden tilegne sig teori.

Efter bestået kursusforløb har vejlederen kompetence til at undervise i sejlads- og kystfriluftsliv på højskoler, efterskoler, museer, pædagogiske institutioner m.v.

Kurserne foregår primært fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Friluftslivet og kystkulturen er et vigtigt omdrejningspunkt for kurserne. Derfor vil der på kurserne være både sejlads og overnatning ude i telt.

Uddannelsen giver kursister erfaring med sejlads

Kursisten får formelle og reelle sejl- og formidlingskompetencer ud af kurset. Består kursisten hele forløbet, bliver kursisten både bådfører, instruktør og vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv.

Forløbet er bygget op omkring fire kurser af 3-10 dages varighed, der afholdes i perioden september 2021 til september 2022. Vi mødes 6 gange. I alt er der 21 kursusdage

Ud over deltagelse på kurserne skal der for der indregnes minimum 14 dage til færdighedstræning på egen hånd. Der er adgang til at benytte udvalgte både i vikingeskibsmuseets bådsamling til dette forløb.

Yachtskipper 3 eksamen indgår ikke som en del forløbet, men det er tilrettelagt for studenterne og kan tilkøbes. Hvis kursisten ønsker at blive vejleder med fartøjer på dimensionstal over 20, skal man være opmærksom på at man skal have yachtskipper 3 eksamen.

Kursisten skal selv læse op til SRC-bevis (VHF-certifikat).

» Læs mere i studieplanen her

Efter kurset har kursiten:

 • Færdigheds- og formidlingskompetence til sejlads med traditionelle brugsbåde i både råsejl og sprydstagsriggede fartøjer
 • Praktisk duelighedsprøve
 • Kendskab til at vedligeholde traditionelle brugsbåde, herunder foretage småreparationer
 • Indsigt i maritim kulturhistorie med fokus på den klinkbyggede båd
 • Konkrete friluftsfærdigheder
 • Konkrete erfaringer med at have en gruppe med på tur
 • Kendskab til vejr og vind
 • Kompetence til at udføre friluftsliv- kultur- og naturformidling
 • Muligheder for at tage gruppen med på længere ture og over flere dage under varierede vejrforhold
 • Kendskab til adgangsregler, adgangsforhold og sporløs færdsel
 • Kendskab til naturliv
 • Førstehjælpskursus
 • Kendskab til regelsæt for sejlads
 • Erfaring med at udfærdige en sikkerhedsinstruks og efterleve den
 • Formidlingserfaring – både internt og med eksterne grupper

Priser:

Hele uddannelsesforløbet: 29.200 kr.*

Hele udannelsesforløbet med Yachtskipper 3-eksamen og kursus i brandsikkerhed: 33.800 kroner

Såfremt der er plads, er det også muligt fra 1. juli 2021 at tilmelde sig til de enkelte moduler:

 1. Kursus i tradition, brug og vedligehold: 5.100*
   
 2. Bådførerkursus: 6.100*
   
 3. Instruktørkursus 1+2: 7.500*
   
 4. Vejlederkursus 1+2: 11.800*

Desuden er der mulighed for at tilkøbe

 • Yachskippereksamen

*Prisen er eksklusiv moms, men Vikingeskibsmuseet har anmodet SKAT om at få uddannelsen momsfritaget

Praktisk information

Hele uddannelsen koster 29.200 kroner, dertil kommer udgifter til rejse, forplejning, overnatning og teoretisk og praktisk duelighedsprøve.

Der er ikke beståelsesgaranti og man skal påregne at bruge en del tid udenfor kurserne på at tilegne sig de praktiske og teoretiske færdigheder. 

Ønsker man ikke at tage den fulde uddannelse er det muligt at vælge sig ind enkelte moduler. For at komme ind på kurserne på instruktør og vejlederniveau skal man have bestået en prøve svarende til det lavere rangerende niveau. De enkelte kursers priser kan findes i studieplanen.