Vejlederuddannelse i sejlads, kystkultur og kystfriluftsliv

Vejlederuddannelsen i sejlads, kystkultur og kystfriluftsliv i traditionelle åbne brugsbåde består af en kursusrække på seks kurser af 3-4 dages varighed og et praktikforløb på Vikingeskibsmuseet på fem dage.

Uddannelsen henvender sig til alle, der har lyst til at uddanne sig til vejledere i sejlads- og kystfriluftsliv.

Kurserne afholdes fra marts til september. Imellem hvert kursus skal de studerende styrke egne færdigheder ved at tage på tur på egen hånd og desuden tilegne sig teori.

Efter bestået kursusforløb har vejlederen kompetence til at undervise i sejlads- og kystfriluftsliv på højskoler, efterskoler, museer, pædagogiske institutioner m.v.

Hvor:

Kurserne foregår primært fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Et kursus foregår på Strynø. Friluftslivet og kystkulturen er et vigtigt omdrejningspunkt for kurserne. Derfor vil der på kurserne være både sejlads og overnatning i telt.

Uddannelsesforløbet skal give kursisten:

Formelle og reelle sejl- og formidlingskompetencer. Består kursisten hele forløbet, bliver kursisten både bådfører, instruktør og vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv.

Hvordan:

Forløbet er bygget op omkring seks kurser af 3-4 dages varighed. – i alt 22 kursusdage, der afholdes i perioden marts til september. Derudover er der fem sammenhængende praktikdage på Vikingeskibsmuseet.

Ud over deltagelse på kurserne og praktikdagene skal der derfor indregnes minimum 7-9 dage til færdighedstræning på egen hånd. Der er adgang til at benytte udvalgte både i vikingeskibsmuseets bådsamling til dette forløb.

Hvis kursisten ønsker at blive vejleder med fartøjer på dimensionstal over 20 (bådens længde x bredde i meter), skal man være opmærksom på, at man skal have yachtskipper 3 eksamen. Yachtskipper 3 eksamen indgår ikke som en del forløbet. Det kan tages før eller efter forløbet.

Kursisten skal selv læse op til SRC-bevis (VHF-certifikat).

» Få flere detaljer og tidsplan i studieplanen...

Prakisk information om uddannelsen

Praktisk information

Hele uddannelsen koster 34.700 kroner, dertil kommer udgifter til rejse, forplejning og overnatning.

Kursus i tradition, brug og vedligehold : 5.900 kroner
Tilmeldingsfrist: 27. marts

Bådførerkursus: 6.500 kroner
Tilmeldingsfrist: 18. april

Instruktør 1+2: 12.200 kroner
Tilmeldingsfrist: 2. maj

Vejleder 1+2: 13.800 kroner
Tilmeldingsfrist: 1. juli

Der er ikke beståelsesgaranti og man skal påregne at bruge en del tid udenfor kurserne på at tilegne sig de praktiske og teoretiske færdigheder. 

Ønsker man ikke at tage den fulde uddannelse, er det muligt at vælge sig ind på enkelte moduler. For at komme ind på kurserne på instruktør og vejlederniveau skal man have bestået en prøve svarende til det lavere rangerende niveau.