Aftalevilkår for booking og afbestilling

Booking af arrangementer på Vikingeskibsmuseet sker ved henvendelse til museets bookingafdeling enten på telefon +45 46300253 eller mail til booking(at)vikingeskibsmuseet.dk.

Generelt

 • Aftaler betragtes som bindende, når museet har fremsendt en ordrebekræftelse.
 • Aflysning/reduktion skal ske skriftligt til booking(at)vikingeskibsmuseet.dk 
 • Aflysning/reduktion af arrangementer kan ske uden omkostning frem til fire uger før arrangementets start.
 • Aflysning af arrangementer senere end fire uger før og frem til to uger før arrangementets start opkræves 50 % af arrangementsprisen. 
 • Aflysning af arrangementer senere end to uger før arrangementets start opkræves fuld pris.
 • Reduktion af deltagerantal svarende til færre end 10% accepteres uden omkostning frem til arrangementets start.
 • Reduktion svarende til flere end 10% følger vilkår for aflysning. 
 • Aflysning som følge af helt ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) kan ske vederlagsfrit.
 • Afbestilling/aflysning på baggrund af Corona virus betragtes ikke som en force majeure situation for aftaler indgået efter den dato, hvor WHO har erklæret Corona virus for en international sundhedskrise.
 • Ved manglende fremmøde (no show) har museet krav på fuld pris for hele arrangementet.

Entré:

 • Entré reguleres altid i forhold til det faktiske antal fremmødte på dagen.

Depositum og reservationsgebyr:

 • For reservation af lokale opkræves et reservationsgebyr på DKK 1.000,-
 • Reservationsgebyr modregnes ved endelig afregning efter afholdt arrangement.
 • Reservationsgebyr refunderes ikke ved aflysning.
 • For aftaler af en værdi større end DKK 25.000,- opkræves et depositum på 50% 3 måneder før afholdelse af arrangement.
 • Depositum modregnes ved endelig afregning efter afholdt arrangement.
 • Depositum refunderes ved aflysning senest 4 uger inden arrangementet. Depositum refunderes ikke ved aflysning mindre end 4 uger inden arrangementet.
 • Der kan forekomme opkrævning af ekstra depositum i særlige tilfælde. Tilbagebetaling af denne del af depositummet aftales pr. arrangement.

Særligt for sejlads:

 • Ved bookinger, der inkluderer sejlads forbeholder museet sig ret til at aflyse af sikkerhedsmæssige grunde, som fx stærk vind. I sådanne tilfælde vil der ikke blive opkrævet betaling for sejladsen.
 • Ved bookinger, der inkluderer sejlads gør vi opmærksom på, at sejladser gennemføres i både regn og blæst, så længe sikkerheden tillader det, og der ydes ikke refusion, hvis gæsten selv ikke ønsker at deltage. Det er ligeledes gæstens eget ansvar at være passende påklædt efter vejrlig, og der ydes ikke refusion pga. evt. ubehag v. forkert/for dårlig/mangelfuld påklædning.
 • Ved bookinger, der inkluderer sejlads forbeholder museet sig ret til at aflyse, hvis gæsterne ikke overholder de gældende krav til sikkerhed om bord. I sådanne tilfælde vil der blive opkrævet betaling for sejladsen.
 • Ved bookinger, der inkluderer gruppesejlads, betales en startpris svarende til minimum 8 voksne personer, uagtet at gruppen eventuelt omfatter færre personer.

Særligt ved bordbestilling i Café

 • Afbestilling af leverancer bestilt til flere end 12 personer kan uden omkostning ske frem til fire uger før arrangementet skal afholdes. Herefter gælder museets generelle vilkår.
 • Afbestilling af leverancer bestilt til færre end 12 personer kan uden omkostning ske frem til én uge før arrangementet skal afholdes. Herefter opkræves fuld pris.
 • Reduktion i antal deltagere følger museets generelle vilkår.
 • Ved bordreservation eller ved selskaber i Café Knarr, er det kun muligt at betale samlet.