Aftalevilkår for booking og afbestilling

Booking af arrangementer på Vikingeskibsmuseet sker ved henvendelse til museets bookingafdeling på telefon +45 46300253 eller via mail til booking(at)vikingeskibsmuseet.dk.

Generelt:

 • Aftaler betragtes som bindende, når museet har fremsendt en ordrebekræftelse.
 • Aflysning/reduktion skal ske skriftligt til booking(at)vikingeskibsmuseet.dk.
 • Aflysning/reduktion af arrangementer kan ske uden omkostning frem til fire uger før arrangementets start.
 • Aflysning af arrangementer senere end fire uger før og frem til to uger før arrangementets start opkræves 50% af arrangementsprisen. 
 • Aflysning af arrangementer senere end to uger før arrangementets start opkræves fuld pris.
 • Reduktion af deltagerantal svarende til færre end 10% accepteres uden omkostning frem til arrangementets start.
 • Reduktion af deltagerantal svarende til flere end 10% følger museets vilkår for aflysning. 
 • Ved arrangementer, der inkluderer flere forskellige ydelser, gælder museets generelle vilkår for de samlede ydelser.
 • Aflysning som følge af helt ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) kan ske vederlagsfrit.
 • Afbestilling/aflysning på baggrund af Corona virus betragtes ikke som en force majeure situation, for aftaler indgået efter den dato, hvor WHO har erklæret Corona virus for en international sundhedskrise.
 • Ved manglende fremmøde (no show) har museet krav på fuld pris for hele arrangementet.
 • Rabatter kan ikke kombineres.
 • Gavekort købt på Vikingeskibsmuseet kan kun bruges på Vikingskibsmuseet - ikke til køb online, herunder aftensejladser, dagskurser mv. 

Entré:

 • Entré reguleres altid i forhold til det faktiske antal fremmødte på arrangementsdagen.

Depositum og reservationsgebyr:

 • For reservation af mødelokale samt ved booking af sejladser og rundvisninger opkræves et reservationsgebyr på 1000 kr.
 • Reservationsgebyr modregnes ved endelig afregning efter afholdt arrangement.
 • Reservationsgebyr refunderes ikke ved aflysning.
 • For aftaler, der overstiger i alt 25.000 DKK, skal der betales et depositum på 50% af det totale beløb 3 måneder før afholdelse af arrangement.
 • Depositum modregnes ved endelig afregning efter afholdt arrangement.
 • Depositum refunderes ved afbestilling senest 4 uger inden arrangementet. Depositum refunderes ikke ved afbestilling mindre end 4 uger inden arrangementet.
 • I særlige tilfælde kan der forekomme opkrævning af ekstra depositum. Refusion af denne del af depositummet aftales pr. arrangement.

Særligt for sejlads:

 • Ved bookinger, der inkluderer sejlads, forbeholder museet sig ret til at aflyse, såfremt sejladsen ikke kan gennemføres. I sådanne tilfælde vil der ikke blive opkrævet betaling for sejladsen.
 • Ved bookinger, der inkluderer sejlads, gør vi opmærksom på, at sejladser gennemføres i både regn og blæst, så længe sikkerheden tillader det, og der ydes ikke refusion, hvis gæsten selv ikke ønsker at deltage. Det er ligeledes gæstens eget ansvar at være passende påklædt efter vejrlig, og der ydes ikke refusion pga. evt. ubehag v. forkert/for dårlig/mangelfuld påklædning.
 • Ved bookinger, der inkluderer sejlads, forbeholder museet sig ret til at aflyse, hvis gæsterne ikke overholder de gældende krav til museets sikkerhed om bord. I sådanne tilfælde vil der blive opkrævet betaling for sejladsen.
 • Ved bookinger, der inkluderer gruppesejlads, betales en startpris svarende til minimum 8 voksne personer, uagtet at gruppen eventuelt omfatter færre personer.

Særligt ved bordbestilling i Café Knarr:

 • Afbestilling af forplejning fra Café Knarr bestilt til flere end 20 personer kan uden omkostning ske frem til to uger før, arrangementet skal afholdes. Herefter gælder museets generelle vilkår.
 • Afbestilling af forplejning fra Café Knarr bestilt til færre end 20 personer kan uden omkostning ske frem til én uge før, arrangementet skal afholdes. Herefter opkræves fuld pris.
 • Reduktion i antal gæster følger museets generelle vilkår.
 • Ved bordreservation eller ved selskaber i Café Knarr, er det kun muligt at betale samlet.