Den klinkbyggede åbne båd – tradition, brug og vedligehold

3 dage - fredag den 5. april til søndag den 7. april 2024

Der er fokus på basal kystformidling, herunder roning i skærmet farvand, fiskeri og tilberedning af mad knyttet til kysten.

Kurset skal endvidere give en basal indføring i at håndtere, forstå og formidle de klinkbyggede både.

På kurset arbejdes der med vedligehold, småreparationer, knob og knuder, tovværk, reblære, navn og benævnelser, rigning af båd og materialeforståelse.

Der gives med afsæt i museets bådsamling en basal indsigt i den klinkbyggede båd og dens kulturhistorie.

Der er desuden fokus på adgangsforhold, friluftsliv og grundlæggende kystformidling.

Kurset giver følgende kompetencer:
 • Basal viden om knob, knuder og taklinger.
 • Kompetence til at splejse på et grundlæggende niveau.
 • Kendskab til rebslagning og forskellige former for reb. Kursisten har været med til at slå tov.
 • Basal Indsigt i småreparationer og vedligehold af den klinkbyggede båd.
 • Basal materiale- og håndværksforståelse.
 • Erfaringer med at ro en klinkbygget båd og kendskab til ro-terminologien. Roeren kan på et grundlæggende niveau håndtere en jolle under hensynstagen til vind, vejr, udstyr og miljø.
 • Kendskab til den klinkbyggede båd og dens traditionelle brug.
 • Fået en grundlæggende indføring i sikkerhed på vandet.
 • Erfaringer med at ro og kendskab til terminologien i tilknytning hertil.
 • Kendskab til traditionelle bådtyper fra Oldtiden og frem til i dag.
 • Bådens form og konstruktion. Herunder navn og benævnelser på den klinkbyggede båd.
 • Adgangsforhold til landskabet.
 • Grundlæggende kompetencer inden for friluftslivet.

» Læs mere Kystvejleder uddannelsen og de enkelte kurser i studieplanen...