VIGTIGT: Hvis I besøger museet på egen hånd med en daginstitution eller en skoleklasse, uden at have bestilt et undervisningsforløb, skal I stadig bestille en tid i forvejen hos vores booking, så vi sikrer at myndighedernes anbefalinger for antal og afstande overholdes.

Undervisning og læring på Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseet inviterer børn og elever ind i vikingernes verden og vores fælles maritime kulturarv.

Afsættet for vores aktiviteter er de fem originale vikingeskibe, og hvad de kan fortælle os om datidens samfund og mennesker.
 

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Vores undervisningsforløb og -aktiviteter foregår i det levende og autentiske miljø omkring museet og i de nordiske både på fjorden.

Vi kommer tæt på vikingetidens maritime håndværk, de udendørs rekonstruktioner og vores indendørs modeller af henholdsvis et krigsskib og handelsskib.
 

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Undervisningen understøtter en undersøgelsesbaseret tilgang til historien. Derfor er omdrejningspunktet i vores aktiviteter børnenes og elevernes undren over og deres spørgsmål til det, de oplever undervejs.

Vi lægger vægt på, at børn og elever lærer om historien ved at forholde sig til spor fra fortiden. Dette gør vi ved, at de konstruerer historiske scenarier med inddragelse af arkæologiske fund og genstande karakteristisk for perioden.

Vi vil gerne understøtte elevernes fysiske oplevelse af, at vikingetidens samfund bestod af mennesker, der praktiserede specialiserede håndværk og mestrede at sejle skibe over forskellige farvande.

Ved at lade eleverne sejle i nordiske både, og prøve kræfter med de maritime håndværk, bliver eleverne sat i en situation, hvor de igennem oplevelserne får en fornemmelse for menneskenes livsvilkår i vikingetiden.

Skoletjenestens åbningstider

Skoletjenesten har åbent for undervisning mellem kl. 10.00 – 16.00. For skolebesøg uden undervisning bedes I kontakte bookingen for at bestille tid.

Nedenfor kan du se, hvilke dage vi tilbyder undervisningsforløb. 

PeriodeÅbningsdage
Uge: 3-18Tirsdag, onsdag og torsdag
Uge: 19-26Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.
Uge: 25Tirsdag, onsdag og torsdag
Uge: 26Mandag, tirsdag og onsdag
Uge: 34Tirsdag, onsdag og torsdag
Uge: 35-59Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Uge: 40-51Tirsdag, onsdag og torsdag

I forbindelse med ferier er der uregelmæssige åbningstider:
Uge 7 og 16: Skoletjenesten har lukket.
Uge 18: Skoletjenesten er lukket d. 1.maj, vi har åbent mandag d. 30. april i stedet.
Uge 20: Skoletjenesten har lukket store bededag, fredag d. 17/5, og har åbent mandag d. 13/5 i stedet.
Uge 22: Skoletjenesten har lukket i Kr. Himmelfartsferien, torsdag d. 30/5 og fredag d. 31/5. Åbent mandag, tirsdag og onsdag.
Uge 23: Skoletjenesten er lukket på Grundlovsdag, onsdag d. 5/6, vi har åbent mandag den 3/6 i stedet.