Priser og reproduktionsbetingelser

Vejledende priser (inkl. reproduktionstilladelse, 15.03.14)

  Kommercielt brug

  Dansk/enkelt sprog

  Engelsk/flere sprog

Digitalt billede til tryk, e-bog eller webbrug.

               800,-

              1050,-

Illustrationer

          Efter aftale

          Efter aftale

Filmmateriale / animationer

       2000,- + 1000,-
   pr. påbegyndt minut

       3000,- + 1500,-
   pr. påbegyndt minut

Priser gældende for brug i bøger, cd-rom, ugeblade, magasiner, projektorpræsentationer, tv/film, Internet. Alle priser i DKK ekskl. moms.

  Ikke-kommercielt
  brug

  Dansk/enkelt sprog

  Engelsk/flere sprog

Digitalt billede til tryk, e-bog eller webbrug.

               400,-

                550,-

Privat brug,
må ej reproduceres.

               300,-

                300,-

Filmmateriale / animationer.

      1500,- + 500,- 
   pr. påbegyndt minut

      2000,- + 1000,-
   pr. påbegyndt minut

Priser gældende for arkiver, biblioteker, udstillinger og brug i videnskabelige publikationer. Alle priser i DKK ekskl. moms.

 • Alle illustrationer tilsendes i digital form: 20 x 25 cm 300 ppi for fotografier og 1200  ppi for  tegninger. Yderligere omkostninger må påregnes i forbindelse med andet fotoarbejde, herunder større billedfiler. 
 • Samtlige priser gælder kun for engangspublicering, og for en udgave ad gangen. 
 • Ønskes det samme motiv til flere medier f.eks. tryk, e-bog samt web-spin-off af samme udgivelse, tillægges reproduktionsafgiften 50 % pr. medie.
 • Der gives ingen eksklusivrettigheder til reproduktion. 
 • Der ydes 25 % rabat til andre museer. Rabat kan også gives ved lille oplagstal, til undervisningsbrug eller lignende. 
 • Ved oplag på mere end 50.000 eksemplarer gælder en højere pris, der skal aftales i hvert enkelt tilfælde. 
 • Den normale leveringstid er ca. 30 dage. Ekspresservice (inden for en uge) koster 100 % ekstra. 
 • Ved bestilling af mere end 5 billeder ydes 50 % rabat på efterfølgende billeder. 

Reproduktionsbetingelser

 1. Copyright af optagelser/illustrationer forbliver Vikingeskibsmuseets. 
 2. Et eksemplar af det publicerede, hvori reproduktionen forekommer, skal sendes opfordret og vederlagsfrit til: Vikingeskibsmuseet, Billedarkiv, Vindeboder 12, DK-4000 Roskilde. 
 3. Ved al offentliggørelse skal fotografens eller illustratorens navn og Vikingeskibsmuseets copyright anføres på denne måde: Copyright: Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Foto/illustration: Pågældende navn. 
 4. Tilladelse til brug af billedet gives alene til det aftalte formål (som beskrevet på fakturaen). 
 5. Ved genoptryk betales 50 % af den aktuelle billedpris. 
 6. Billederne må ikke videresælges, kopieres eller udlånes til tredjemand uden Vikingeskibsmuseets skriftlige tilladelse. 
 7. Elektronisk lagring må ikke finde sted uden Vikingeskibsmuseets tilladelse. Undtaget er elektronisk håndtering i den periode (timer/døgn), der er nødvendig for den aktuelle produktion eller den aftalte anvendelse på Internet/intranet. Elektroniske billeder skal fjernes fra købers lager straks efter brug.
 8. Billeder på Internettet skal publiceres i lav opløsning, max. 1000 pixels bred. Publikationstilladelsen gælder kun for den aftalte periode, maksimum 1 år. Ønskes en forlængelse af aftalen tillægges reproduktionsafgiften 50 % for 1. år og yderligere 25 % for følgende år. 
 9. Billederne må ikke udsættes for sammenklipning, sammenkopiering eller elektronisk manipulation uden Vikingeskibsmuseets skriftlige tilladelse. 
 10.  Originalmedier udlånes ikke.