Priser og reproduktionsbetingelser

Vejledende priser
(inkl. reproduktionstilladelse, gyldige fra den 21.01.2021)

Kommercielt brug

Dansk/enkelt sprog

Engelsk/flere sprog

Digitalt billede til tryk, e-bog eller web

950,-

1275,-

Illustrationer

Efter aftale

Efter aftale

Filmmateriale / animationer

2600,- + 1300,- pr. påbegyndt minut

3900,- + 1950,- pr. påbegyndt minut

Priser gældende for brug i bøger, cd-rom, ugeblade, magasiner, projektorpræsentationer, tv/film, Internet. Alle priser i DKK ekskl. moms.

Ikke-kommercielt brug

Dansk/enkelt sprog

Engelsk/flere sprog

Digitalt billede til tryk, e-bog eller webbrug

500,-

700,-

Privat brug, må ej reproduceres

400,-

400,-

Filmmateriale / animationer

1950,- + 650,- pr. påbegyndt minut

2600,- + 1300,- pr. påbegyndt minut

Priser gældende for arkiver, biblioteker, udstillinger og brug i videnskabelige publikationer. Alle priser i DKK ekskl. moms.

Pris og leveringsbetingelser

 • Alle illustrationer tilsendes i digital form: 20 x 25 cm 300 ppi for fotografier og 1200  ppi for  tegninger. Yderligere omkostninger må påregnes i forbindelse med andet fotoarbejde, herunder større billedfiler. 
 • Samtlige priser gælder kun for engangspublicering, og for en udgave ad gangen. 
 • Ønskes det samme motiv til flere medier f.eks. tryk, e-bog samt web-spin-off af samme udgivelse, tillægges reproduktionsafgiften 50 % pr. medie.
 • Der gives ingen eksklusivrettigheder til reproduktion. 
 • Der ydes 25 % rabat til andre museer. Rabat kan også gives ved lille oplagstal, til undervisningsbrug eller lignende. 
 • Ved oplag på mere end 50.000 eksemplarer gælder en højere pris, der skal aftales i hvert enkelt tilfælde. 
 • Den normale leveringstid er ca. 30 dage. Ekspresservice (inden for en uge) koster 100 % ekstra. 
 • Ved bestilling af mere end 5 billeder ydes 50 % rabat på efterfølgende billeder. 

Reproduktionsbetingelser

 • Copyright af optagelser/illustrationer forbliver Vikingeskibsmuseets. 
 • Et eksemplar af det publicerede, hvori reproduktionen forekommer, skal sendes opfordret og vederlagsfrit til: Vikingeskibsmuseet, Billedarkiv, Vindeboder 12, DK-4000 Roskilde. 
 • Ved al offentliggørelse skal fotografens eller illustratorens navn og Vikingeskibsmuseets copyright anføres på denne måde: Copyright: Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Foto/illustration: Pågældende navn. 
 • Tilladelse til brug af billedet gives alene til det aftalte formål (som beskrevet på fakturaen). 
 • Ved genoptryk betales 50 % af den aktuelle billedpris. 
 • Billederne må ikke videresælges, kopieres eller udlånes til tredjemand uden Vikingeskibsmuseets skriftlige tilladelse. 
 • Elektronisk lagring må ikke finde sted uden Vikingeskibsmuseets tilladelse. Undtaget er elektronisk håndtering i den periode (timer/døgn), der er nødvendig for den aktuelle produktion eller den aftalte anvendelse på Internet/intranet. Elektroniske billeder skal fjernes fra købers lager straks efter brug.
 • Billeder på Internettet skal publiceres i lav opløsning, max. 1000 pixels bred. Publikationstilladelsen gælder kun for den aftalte periode, maksimum 1 år. Ønskes en forlængelse af aftalen tillægges reproduktionsafgiften 50 % for 1. år og yderligere 25 % for følgende år. 
 • Billederne må ikke udsættes for sammenklipning, sammenkopiering eller elektronisk manipulation uden Vikingeskibsmuseets skriftlige tilladelse. 
 • Originalmedier udlånes ikke.