Bådførerkursus

4 dage - Vikingeskibsmuseet
Torsdag den 27. april til søndag den 30. april 2023

Indhold

På kurset arbejdes der frem mod bådførerprøven. Der gives en grundlæggende oplæring i brug af mindre traditionsbåde med sprydsejl. Vi fokuserer på sejlads, navigation samt sikkerhed på kysten.

Kursisten får desuden erfaring med sejlads og navigation i traditionelle småbåde i beskyttet farvand.

Kurset afsluttes med en den praktiske duelighedsprøve. Bådføreraspiranten skal planlægge og gennemføre en praktisk sejlads, der vurderes af en censor.

Praktik og duelighedsprøve

Praktikdelen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere begynder med tilrigning af fartøjet, hvorefter det pågældende fartøjs plads forlades.

Prøven afholdes til søs og afsluttes igen på fartøjets plads.

Nødvendig besætning for at sejle båden må være om bord, men prøveaflæggeren er fører af fartøjet under prøven.

Duelighedsprøven omfatter:
 1. Fartøjskendskab
 2. Styring og manøvrering af et mindre fartøj
 3. Fritidsfartøjers maskineri
Kurset give følgende kompetencer:
 • Kendskab til grundlæggende sejlteknikker
 • Praktisk duelighedsprøve
 • Kendskab til forskellige rig-typer
 • Fartøjskendskab
 • Kendskab til fritidsfartøjers maskineri
Bådføreren kan endvidere:
 • Planlægge og gennemføre en sikker sejlads i beskyttet farvand
 • Forestå og videreformidle en sikkerhedsinstruks
 • Føre en båd og har dermed ansvar for sejladsen
 • Agere inden for skibshierarkiet
 • Vurdere vejr- og vindforhold i forhold til sejlads
 • Benytte grundlæggende sejladsterminologi
 • Oprigge, sætte, bjærge og rebe sejl
 • Sejladsvendinger (stagvending og kovending) og terminologi i tilknytning hertil
 • Trimme fartøjet – herunder arbejde med vægt og vægtforskydning, flytte mast og ændre sejlføring
 • Trække en båd på land
 • Sejle frem til en pæl
 • Foretage en mand over bord manøvre
 • Gå ind og ud af havn
 • Fortøje en båd under forskellige forhold
 • Ankre en båd
 • Ligge for svaj

» Læs mere Kystvejleder uddannelsen og de enkelte kurser i studieplanen...