Vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv 1 og 2

Vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv 1:
Torsdag den 24. til søndag den 27. august 2023

Vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv 2:
Fredag den 15. til søndag den 17. september 2023

Vejledning, sikkerhed og STCW

Vejlederkursus 1 og 2 er en overbygning til instruktørniveauet. Der ydes kvalificeret vejledning - evt. med flere både (op til 12 personer)

På kurset arbejdes der frem mod at blive vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv med sprydsejlsriggede og råsejlsriggede både.

Aspiranten skal under vejledning planlægge et formidlingsforløb med ekstern gruppe. Kurset har også fokus på navigation, søkort og søvejsregler.

Det første kursus udgør et fire dages kursus. Sikkerhed spiller en central rolle på kurset, og der arbejdes med ”mand over bord” og kæntringsøvelser samt forskellige sikkerhedscases.

På kurset vil der blive trænet i at organisere og kommunikere mellem flere både på vandet, og der arbejdes bl.a. med flotillesejlads.

Der er fokus på formidlingsteknikker i forbindelse med sejlads-, friluftsliv-, kultur- og naturvejledning.

Vejleder i sejlads og kystfriluftsliv 2

Vejleder i sejlads og kystfriluftsliv 2 udgør en eksamensweekend, hvor man går til teoretiske og praktisk prøver. Man skal bl.a. igennem et pædagogisk forløb, der foregår ved at man skal have en gruppe med på tur.

Kurset afsluttes med en praktisk-pædagogisk eksamen.

For at kunne gå til den praktiske og teoretisk prøve skal den studerende via logbog påvise:
 • Pædagogisk praksis = Formidlingskompetence
 • Sejladserfaring
 • Turerfaring
Hvis kursisten ønsker at være skipper på både med dimensionstal over 20, skal der desuden forevises:
 • VHF certifikat
 • Yacht skipper 3 eksamen eller erhvervsduelighedsbevis
 • Gyldigt sundhedsbevis for søfarende
Til den praktiske eksamen skal aspiranten vise, at han eller hun er i stand til at:
 • Planlægge en sejlads A-B
 • Udarbejde og håndtere en sikkerhedsinstruks
 • Efterse og vedligeholde sikkerhedsudstyr
 • Organisere flere joller på vandet
 • Håndtere en eller flere sikkerhedscases
 • Fungere som skipper på et fartøj
 • Håndtere en mand over bord øvelse
 • Håndtere en kæntring
Efter bestået kursusforløb har vejlederen følgende kompetencer:
Færdighedskompetence:
 • Vejlederen har erfaring med at sejle og navigere i hårdt vejr.
 • Vejlederen er i stand til at forudse og vurdere kritiske situationer på havet.
 • Han eller hun kan ligeledes håndtere problemer og redningssituationer, der måtte opstå.
Formidlingskompetence:
 • Vejlederen har opnået erfaringsniveau til at tage flere både med på vandet (op til 12 personer).
 • Vejlederen har mulighed for at blive godkendt som censor på duelighedsprøver eller speedbådsprøver.
 • Vejlederen kan undervise og oplære bådføre- og instruktøraspiranter til sejladsformidling.
 • Vejlederen fungerer som turleder og underviser på ture i krævende og åbent vand under hensyntagen til natur, miljø og regler for færdsel.
 • Vejlederen kan udøve natur- og kulturformidling, og formidle den nære historie omkring båd og kystliv.
 • Vejlederen har kompetence til at oplære andre i sejlads.
 • Vejlederen kan tage gruppen med på længere ture og over flere dage under varierede vejrforhold.

» Læs mere Kystvejleder uddannelsen og de enkelte kurser i studieplanen...