9000 år gammel stenalderboplads på dybt vand

En af museets marinarkæologer gør sig klar til et dyk på stenalderbopladsen 12 meter nede i dybet. Foto Morten Johansen.
En af museets marinarkæologer gør sig klar til et dyk på stenalderbopladsen 12 meter nede i dybet
Udgivet 08/06-2010

Midt ude i Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland er Vikingeskibsmuseets marinarkæologer i fuld gang med at udgrave en stenalderboplads på 12-13 meters vanddybde.

Bopladsen blev fundet tilbage i 2009 i forbindelse med at elselskabet SEAS-NVE i 2010 planlagde nedgravning af et elkabel i havbunden fra Lolland til Sjælland. Marinarkæologerne fra Vikingeskibsmuseet undersøgte dengang udvalgte områder på den 30 kilometer lange strækning på tværs af Smålandsfarvandet. Flere steder blev der fundet rester af bopladser, og flere steder blev der fundet træstammer og træstubbe fra de perioder, hvor havspejlet stod betydeligt lavere, end det gør i dag.

Udgravningen af den gamle boplads, der ligger ved Ståldyb ved Vejrø, har stået på siden sidst i april måned og er næsten færdig. Hidtil er der fundet flere end tusinde stykker flint, der er utrolig skarpkantet og velbevaret. Økser, pilespidser, knive, skrabere, flækkeblokke viser, at bopladsen er omkring 9.000 år gammel. Foruden flint er der fundet knogler fra nedlagte dyr, blandt andet underkæbe fra en kronhjort og en trykstok, der er lavet af kronhjortens gevir. Og naturligvis også ben fra de fisk, der er fanget i og ved den fjord, som bopladsen har ligget ved.

Udgravningen er den hidtil dybeste undersøiske stenalderboplads fra den danske havbund og giver os bl.a. ny og vigtig viden om, hvornår havet steg op over det område, hvor bopladsen har ligget. I disse tider bliver der talt meget om havstigning og også for 9000 år siden var dette aktuelt. Meget tyder på, at havet for 10-9000 tusinde år siden, steg 20-30 meter.

Ligesom på landjorden, hvor der også er blevet gennemført arkæologiske undersøgelser i forbindelse med elkablet, er det SEAS/NVE, der betaler for den marinarkæologiske undersøgelse.

Jørgen Dencker fra Vikingeskibsmuseet, der leder udgravningen er overordentlig begejstret for det nye fund. "De mange anlægsarbejder der er i gang til søs, bidrager med megen ny viden om vores fortid. Viden som vi ellers ikke havde fået. Med de få økonomiske midler der findes til marinarkæologien i Danmark, havde vi aldrig selv haft mulighed for at finde eller udgrave den dybtliggende stenalderboplads ved Ståldybet".

 

Fakta
I forbindelse med anlægsarbejde til havs er det bygherren, der betaler for de marinarkæologiske undersøgelser. Findes der under selve anlægsarbejdet noget, der er mere end 100 år gammelt, påhviler det også bygherren at betale for omkostninger til dokumentation og konservering.

I dette tilfælde er det energiselskabet SEAS-NVE som står bag elkablet mellem Lolland og Sjælland. Kablet skaber forbindelse mellem Stigsnæsværket ved Skælskør og havvindmølleparken syd for Lolland, den såkaldte Rødsand 2.

SEAS-NVE er et moderne andelsselskab, der leverer energi og fibernet til 400.000 kunder på Sjælland og øerne. I selskabet sættes en ære i at være kundens bedste forbindelse og sørge for sikker og stabil strømforsyning. Som energivirksomhed går SEAS-NVE foran og tager ansvar for at bidrage til at spare samfundet for unødvendigt energiforbrug ved at deltage i innovative projekter inden for energirådgivning og vedvarende energikilder.

Vikingeskibsmuseet varetager marinarkæologien for Nationalmuseet i farvandsområdet øst for Storebælt. Vikingeskibsmuseets marinarkæologer gennemfører marinarkæologiske forundersøgelser og undersøgelser i forbindelse med anlægsarbejde på havet, gennemfører dykkerbesigtigelser på fund, der er anmeldt af sportsdykkere, fiskere mv. og driver desuden marinarkæologisk forskning.


Oprettet af Preben Rather Sørensen