Bliv uddannet instruktør i sejlads, kystkultur og kystfriluftsliv

Vikingeskibsmuseet tilbyder ny vejlederuddannelse i sejlads, kystkultur og friluftliv.
Udgivet 02/08-2021

Vikingeskibsmuseet tilbyder ny vejlederuddannelse i sejlads, kystkultur og friluftliv. Uddannelsen er målrettet undervisere, der har lyst til at inddrage sejlads og kystfriluftsliv i deres undervisning og har til formål at skabe veluddannede vejledere og instruktører, der kan inspirere nye generationer til at bruge vandet og den helt særlige natur langs kysterne.

Elever og lærere er ofte gode til at skabe fantastiske oplevelser sammen i naturen. Men desværre ikke så ofte på vandet, trods Danmarks mange smukke fjorde, sunde og bælter.

Det at inddrage sejlads og kystkultur i undervisningen er nemlig ikke helt så lige til, hvis man ikke har store erfainger med både og sejlads, og derfor bliver det ofte ved tanken og de lange blikke ud over de blå bølger. 

Nu kan du blive uddannet instruktør i sejlads, kystkultur og kystfriluftsliv

Vikingeskibsmuseet har i samarbejde med Sejladssamrådet udviklet en ny, spændende uddannelse, som gør dig til en god og dygtig vejleder, når det kommer til at flytte naturaktiviteter ud på vandet.

Uddannelsen har til formål at uddanne nye vejledere og instruktører, som kan give viden og ekspertise om sejlads, friluftsliv og kystkultur videre til deres elever og giver en bred viden om, og forståelse for, sejlads i traditionelle, nordiske både. Uddannelsen er for alle, som har interesse i sejlads, kystkultur og friluftliv.

En båd skabt til vores farvande - og til fællesskabet

Uddannelsen tager udgangspunkt i den klinkbyggede båd, som er den traditionelle, nordiske bådtype med rødder tilbage fra før vikingetiden.
Den klinkbyggede båd er optimal at bruge, når man skal opleve Danmark fra søsiden. Den er let at sejle og håndtere, den stikker ikke så dybt og er derfor nem at komme ind til kysten med - og så er det en bådtype, der er skabt til at blive sejle og roet i fællesskab.

I løbet af uddannelsen får deltagerne kompetencer inden for sejlads, kulturhistorie og friluftsliv. Og efter endt uddannelsesforløb, er deltagerne fuld uddannede vejledere og instruktører i kystsejlads.
Uddannelsen lægger vægt på praktisk erfaring, og de nyuddannede instruktører får kundskaber, der gør dem i stand til at tage elever med ud på vandet og formidle både viden og de kompetencer til grupper af elever.
Uddannelsen  foregår på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Hjælp med at holde traditionen levende

I Danmark har vi en lang tradition for at færdes på havet og langs vore kyster. De klinkbyggede både har gennem historien været livsnødvendige for mennesker i Danmark, og har været brugt til alt fra dagligdagens vare- og persontransport, dannet grundlag for fiskeriet og engeng også til forsvar og erobringstogter.

I de senere år er efterspørgslen efter bådene aftaget. Det betyder, at der er færre klinkbyggede både langs de danske kyster, og der er fare for, at en mere end 1000 år gammel brug- og bådebygningskultur vil forsvinde.

Ved at uddanne sig i sejlads i den klinkbyggede båd, kan udviklingen vendes, og de traditionelle både - og traditionerne omkring dem – bevares og overleveres til kommende generationer.

Ønsket er, at nye generationer af udannede vejledere og instruktører får mod på at tage deres elever med ud på vandet i de klinkbyggede både, og på den måde bidrage til bevarelsen af en væsentlig del af vores fællesnordiske kultur og udbrede interessen for sejlads i klinkbyggede båd til helt nye grupper.

» Læs meget mere om uddannelsens indhold og opbygning her ...

Fakta om uddannelsen:

• Uddannelsen foregår fra medio september 2021 til september 2022

• Uddannelsen består af 4 kurser fordelt på i alt 21 kursusdage. Vi mødes 6 gange.

• Kurserne består mest af praktisk arbejde, men indeholder også teori

• Kurserne er primært placeret hen over weekender

• Uddannelsen foregår på Vikingeskibsmuseet i Roskilde

• Frist for tilmeldning er 24. august 2021

Pris:

Den samlede uddannelse koster 29.200 kr.

Læs mere: 

» Tryk her og læs mere om uddannelsen på Vikingeskibsmuseets hjemmeside ...


Oprettet af Rikke Johansen