Kystvejlederne er klar

Udgivet 16/09-2021

Det første kuld vejledere på Vikingeskibsmuseets og Sejladssamrådets nyetablerede uddannelse er klar. De kan kalde sig vejledere i sejlads, friluftsliv og kystkultur. De er klar til at undervise på højskoler, efterskoler og andre institutioner og foreninger i Danmark.

Søndag d. 12 september nåede 10 glade studenter efter halvandet år og trods corona i mål, da de efter endt eksamen på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, fik overrakt deres uddannelsesbeviser.

Foran dem har de haft en række forlængede uddannelsesweekender i primært sprydsejlsriggede både på Vikingeskibsmuseet og Roskilde fjord, og dertil har de brugt en del dage, hvor de på egen hånd har tilegnet sig bådførererfaring og formidlingserfaring.

Til eksamen skulle de studerende bl.a. vise, at de kunne vejlede en ungdomsgruppe på sejltur. Derfor var unge mennesker fra Roskilde Ungdomsskole og byen Genarp i Sverige med de studerende på en dagstur til bl.a. kongeriget Elleore og Veddelev strand, hvor der i forskellige grupper blev arbejdet med roning, sejlads, fiskeri, kulturhistorie, stenrev, og bæredygtighed.

Uddannelsen har rødder i nogle samtaler mellem bådfolk, der nu er 3-4 år gamle og som mundede ud i følgende erkendelser:

  • ”Der er for få, der formidler sejlads og kystfriluftsliv i Danmark.”
  • ”Der er ingen klar og tydelig uddannelse og uddannelsesstruktur, hvis man ønsker at formidle sejlads med ro- og sejljoller i Danmark.”
  • ”Vi, der arbejder med sejlads, friluftsliv og kystkultur kan alle sammen blive bedre.”

Det var ud fra disse erkendelser, at Vikingeskibsmuseet sammen med Aarhus Universitet, Via University College Syd, Københavns Universitet, Vends motorik og naturskole, Kystliv Holdbæk, FGU Øst m.fl. for et par år siden søgte Nordea om projektmidler til at etablere bl.a. et sejladssamråd og en pioneruddannelse.

Vi fik en million og efter et seminar og en lang række møder kunne Sejladssamrådet efter inspiration fra kano- og kajaksamrådet etableres på et seminar på Kystliv Holbæk d. 25 februar 2020. Sejladssamrådet er et samråd, hvor organisationer og foreninger er samlet om bl.a. at lave fælles uddannelse og uddannelsesstruktur.  Ud over TS har Dansk Sejlunion, De Fæle, museerne, De videregående uddannelser, ungdomsuddannelserne, friskolerne- og efterskolerne, de private bl.a. sæde i rådet.

I Sejladssamrådet lavede man en fælles uddannelsesstruktur for ro- og sejljoller. Den består af fire færdigheds- og formidlingsnivauer.  Man kan således blive roer, bådfører, instruktør og vejleder. Det betyder at både Vikingeskibsmuseet, TS, De private, Dansk Sejlunion kan afholde kurser, som er konvertible til hinanden og tilpasset allerede eksisterende strukturer. Således er uddannelsesstrukturen tilpasset den eksisterende duelighedsprøve, og man kan tage uddannelsestrin flere steder i landet. Flere steder i landet er man nu i færd med at udvikle kurser tilpasset de forskellige niveau.

Vikingeskibsmuseet etablerede i samarbejde med Sejladssamrådet en pioneruddannelse med henblik på at uddanne kompetente vejledere og afprøve uddannelsesstrukturen. Siden juni 2020 har studerende energisk sejlet, taget på tur, væltet joller, sejlet mand over bord og diskuteret. De er blevet inspireret af Søren Nielsen og Vibeke Bischoff. De har fisket og diskuteret med legenden Ib Ivar Dahl og de studerende har mødt Karsten Munkvad og ladet sig begejstre af formidlingskoordinator Malene Bendix i nationalpark Skjoldungernes land. Bådebyggere, rebslagere og formidlere som Martin Dael, Hanus Jensen, Bjarni Sørensen, Carsten Hvid og Sune Krohn har fra deres forskellige perspektiver oplært og givet de studerende værktøjer med på vejen. Nu har de fået beviser og nu skal kundskaben og færdighederne ud at yngle. Tag godt i mod dem derude.

Tillykke til hold 1 og velkommen til hold 2, der starter den 16. september 2021. Der er stadig pladser til at deltage på hele eller dele af den nye uddannelse.

Yderligere information om uddannelsen på:

» Vejlederuddannelsen ...

Information om sejladssamrådet findes på www.sejladssamraadet.dk

Jakob Haahr er uddannelsesleder for Vikingeskibsmuseet og Sejladssamrådets uddannelse.

» Læs meget mere om uddannelsens indhold og opbygning her ...

Fakta om uddannelsen:

• Uddannelsen foregår fra medio september 2021 til september 2022

• Uddannelsen består af 4 kurser fordelt på i alt 21 kursusdage. Vi mødes 6 gange.

• Kurserne består mest af praktisk arbejde, men indeholder også teori

• Kurserne er primært placeret hen over weekender

• Uddannelsen foregår på Vikingeskibsmuseet i Roskilde

• Frist for tilmeldning er 24. august 2021

Pris:

Den samlede uddannelse koster 29.200 kr.

Læs mere: 

» Tryk her og læs mere om uddannelsen på Vikingeskibsmuseets hjemmeside ...


Oprettet af Rikke Johansen