Kystvejlederuddannelsen - sejlads, friluftsliv og kystkultur på Vikingeskibsmuseet

Udgivet 29/07-2022

Kystvejlederuddannelsen er en uddannelse for de, der har interesse i at arbejde med sejlads, friluftsliv og kystkultur med traditionelle både. Uddannelsen giver bl.a. kompetence til at undervise i sejlads- og kystfriluftsliv på højskoler, efterskoler, socialpædagogiske institutioner, andre uddannelsesinstitutioner og i foreninger.

Sejlads og friluftliv

Der er en gryende interesse for at anvende de traditionelle sejlbåde til friluftsliv, levende kulturformidling, social og personlig udvikling. Vikingeskibe og mange typer traditionelle danske fartøjer pryder fjordene, havet og vores kystlandskab. Fartøjerne er sjove og interessante at sejle i og de rummer masser af interessante fortællinger. Gennem sejlads, roning, fiskeri og turfriluftsliv formidles vores kulturhistorie og der skabes forbindelse mellem fortid og nutid. Vi får gode sejl- og fællesoplevelser samtidig med at vores identitet og selvforståelse styrkes.  

Bred uddannelse

Uddannelsen er for lærere, pædagoger, museumsformidlere, jobsøgende, fritidsledere, studerende, foreningsaktive, naturvejledere, bådebyggere, historikere og andre interesserede. Kursisten bliver både bådfører, instruktør og vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv og den studerende får således både formelle og reelle sejl- og formidlingskompetencer på kystvejlederuddannelsen. Efter gennemført kursusforløb har den nyuddannede vejleder fuld kompetence til at undervise i sejlads- og kystfriluftsliv på højskoler, efterskoler, museer, pædagogiske institutioner m.v.

Praktisk træning i museets både

Uddannelsen, der varer et år, er bygget op om seks kurser af 3-4 dages varighed. De ligger i forlængede weekender - i alt er der 22 kursusdage.  Desuden skal den studerende bruge tid til træning og praktik, hvilket bl.a. er muligt i museets traditionelle både. Uddannelsen foregår primært på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, men der er også ture og ekskursioner til Strynø, Holbæk og Roskilde fjord.

UNESCO levende kulturarv

Nordens klinkbyggede træbåde – og traditionerne omkring dem – er nu anerkendt af UNESCO som levende kulturarv, der skal sikres og bevares for kommende generationer.

På kurserne tager Vikingeskibsmuseet dygtige fagpersonale de studerende med på en kropslig og åndelig dannelsesrejse ind i bådenes verden. De lærer at sejle smakkeriggede og råsejlsriggede fartøjer. De lærer om tovværk og rig og beskæftiger sig med rebslagning, tjæring og vedligehold af bådene. Og der gives eksempler på, hvordan vi igennem sejlads og kystfriluftsliv tage vare på kulturarven.

Faglige undervisere

På instruktørkurserne er der fokus på instruktionsteknik, hvor de studerende arbejder med formidling og får afprøvet deres kompetencer på eksterne grupper.

På vejledningskurserne arbejdes der med vejledningsteknik. Vejledning i kystfriluftsliv er betegnelsen for helhedsintegreret kropslig læring, hvor der læres i og af situationen. Vi arbejder desuden med sikkerhed gennem ved at lave konkrete kæntringsøvelser. I samarbejde med Georg Stage gennemgår de studerende også et søsikkerhedskursus, hvor de bl.a. lærer at håndtere en redningsflåde og får færdigheder i at agere, hvis uheldet er ude.

Hele uddannelsen afsluttes en weekend, hvor de studerende skal til eksamen. De skal her vise praktiske kundskaber og vise deres formidlingskompetencer igennem at have en ekstern gruppe med på tur.

Online informationsaften tirsdag den 16. august kl 19-20 Link: https://llk.dk/qpdjdc

Fakta om Kystvejlederuddannelsen

Deltidsuddannelse
Uddannelsesforløb:  6 kurser af 3-4 dages varighed, i alt 22 kursusdage.
Kursus oversigt:

  1. Bådførerkursus – Den praktiske duelighedsprøve, torsdag d. 22. september til søndag d. 25 september 2022
  2. Den klinkbyggede åbne båd – fredag d. 7. oktober til søndag d. 9. oktober 2022
  3. Instruktørkursus 1 – Torsdag d. 27. april til søndag d. 30. april 2023
  4. Instruktørkursus 2 – Torsdag d. 18. til søndag d. 21. maj 2023
  5. Vejleder i sejlads og kystfriluftsliv 1 – torsdag d. 15. til søndag d. 18. juni 2023
  6. Vejleder i sejlads og kystfriluftsliv 2 – fredag d. 1. september til søndag d. 3 september 2023

Pris: Hele uddannelsesforløbet koster 32.900,-  kr (Uddannelsen er moms-fritaget)

Såfremt der er plads, er det også muligt, at tilmelde sig følgende enkeltmoduler:

1 - Bådførerkursus: 6.500,- kr.
2 - Kursus i tradition, brug og vedligehold: 5.900,- kr.
3 - Instruktørkursus 1+2:  11.200,- kr.
4 - Vejlederkursus 1+2:  13.500,- kr.

Kontaktperson og undervisningsleder:  Jakob Haahr, Vikingeskibsmuseet, jha(at)vikingeskibsmuseet.dk ,
Tlf.: 20 13 25 78

Kapacitet:  16 elever
Læs mere her: https://www.vikingeskibsmuseet.dk/fagligt/immateriel-kulturarv/uddannelse-i-sejlads-kystkultur-og-friluftsliv