Kystvejlederuddannelsen - tilmeldingsfrist senest 15. februar

Udgivet 19/01-2023

Kystvejlederuddannelsen er en uddannelse for de, der har interesse i at arbejde med sejlads, friluftsliv og kystkultur med traditionelle både. Uddannelsen giver bl.a. kompetence til at undervise i sejlads- og kystfriluftsliv på højskoler, efterskoler, socialpædagogiske institutioner, andre uddannelsesinstitutioner og i foreninger.

Bliv vejleder i sejlads og friluftsliv

Vi oplever en stigende interesse for at komme ud på vandet i Nordens traditionelle træbåde. De smukke sejlbåde bruges i dag til friluftsliv og levende kulturformidling - og ikke mindst til fælles oplevelser, der giver både social og personlig udvikling.

Vikingeskibe og mange typer traditionelle danske fartøjer pryder de danske fjorde, sunde og bælter, og vores kystlandskab ville ikke være det samme uden bådene, der har en tusindårig tradition bag deres smukke linjer og flotte sejl.

Fartøjerne er sjove og interessante at sejle i og de rummer masser af interessante fortællinger om vores maritime fortid, hvor bådene var levevej for mennesker langs kysterne. Når vi sejler, ror, fisker - eller bare sejler ud i det blå, bliver vi en del af den lange tradition.

Gennem kystfriluftslivet kan vi opleve og formidle vores fælles kulturhistorie og ved at sejle med bådene skabes forbindelsen mellem fortid og nutid.

Vi får gode sejl- og fællesoplevelser samtidig med at vores identitet og selvforståelse styrkes.  

Bred uddannelse - der kan bruges i praksis

Kystvejlederuddannelsen er tilrettelagt for lærere, pædagoger, naturvejledere, fritidsledere og museumsformidlere, der arbejder professionelt med friluftsliv - eller ønsker sig at komme til det.
Uddannelsen er også åben for jobsøgende, studerende, foreningsaktive, bådebyggere, historikere og andre interesserede, der har mod på at indtage kystfriluftslivet.

Kursisterne bliver uddannet bådfører, instruktør og vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv, og den studerende får således både formelle og reelle sejl- og formidlingskompetencer på kystvejlederuddannelsen.

Efter gennemført kursusforløb har den nyuddannede vejleder fuld kompetence til at undervise i sejlads- og kystfriluftsliv på højskoler, efterskoler, museer, pædagogiske institutioner m.v.

Praktisk træning i Vikingeskibsmuseets både

Uddannelsen er bygget op omkring seks kurser af 3-4 dages varighed. Kurserne er placeret i forlængede weekender.
Den studerende skal desuden afsætte tid til træning og praktik, hvilket blandt andet er muligt at gøre i museets traditionelle både.

Uddannelsen foregår primært på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, men der er også ture og ekskursioner til Strynø, Holbæk og Roskilde fjord.

UNESCO levende kulturarv

Nordens klinkbyggede træbåde – og traditionerne omkring dem – er nu anerkendt af UNESCO som levende kulturarv, der skal sikres og bevares for kommende generationer.

På kurserne tager Vikingeskibsmuseets dygtige fagpersonale de studerende med på en kropslig og åndelig dannelsesrejse ind i bådenes verden.

Kursisterne lærer at sejle smakkeriggede og råsejlsriggede fartøjer. De lærer om tovværk og rigning, og beskæftiger sig med rebslagning, tjæring og vedligehold af bådene.

På uddannelsen gives også eksempler på, hvordan man, igennem sejlads og kystfriluftsliv, er med til at tage vare på en levende kulturarv.

Faglige undervisere

På instruktørkurserne er der fokus på instruktionsteknik, og de studerende arbejder med formidling og får afprøvet deres kompetencer på eksterne besøgsgrupper.

På vejledningskurserne arbejdes der med vejledningsteknik. Vejledning i kystfriluftsliv er betegnelsen for helhedsintegreret kropslig læring, hvor der læres i og af situationen.

Vi arbejder desuden med sikkerhed, blandt andet gennem konkrete kæntringsøvelser.

I samarbejde med Georg Stage gennemgår de studerende også et søsikkerhedskursus, hvor de lærer at håndtere redningsflåder og får færdigheder i at agere korrekt, hvis uheldet er ude.

Hele uddannelsen afsluttes over en weekend, hvor de studerende skal til eksamen. De skal her vise praktiske kundskaber og deres formidlingskompetencer i mødet med en ekstern gruppe.

» Læs mere om uddannelsen her, hvor du også finder studieplan, tilmeldingsformular og priser.

Kontaktperson og undervisningsleder:  
Jakob Haahr, Vikingeskibsmuseet,
jha(at)vikingeskibsmuseet.dk
Tlf.: 20 13 25 78