Nordisk Konference for Marinarkæologi IV: Call for Papers

Udgivet 03/05-2019

Der er nu åbent for indsendelse af forslag til bidrag til konferencen.

Siden etableringen har det været intentionen med Nordisk Konference for Marinarkæologi at tilbyde et forum for professionelle udøvere af marinarkæologi i de nordiske lande til drøftelse af faglige problemstillinger indenfor både forskning og forvaltning.

Arrangørerne byder alle bidrag, som honorerer dette overordnede sigte, velkommen.
Vi vil imidlertid gerne invitere - og om nødvendigt prioritere - indlæg, som retter sig mod fem områder, som vi mener har særlig aktualitet:

1.    Marinarkæologiens gennemslagskraft i politik, opinion og medier:

 • Gode så vel som dårlige eksempler på medieinteresse og-strategier.
 • Politiske og folkelige reaktioner på undersøgelser og disses resultater…

2.    Undersøgelsesmetoder:

 • Lokalisering og udgravning.
 • Naturvidenskabelige metoder.
 • Cost/benefit i (for)undersøgelserne…

3.    Vandstandsforskydninger i Norden:

 • Hvad ved vi, og hvad mangler vi at vide? 
 • Er der basis for en fællesnordisk/-baltisk vandstandsatlas..?

4.    In situ-bevaring og genbegravning:

 • Nødløsning eller velovervejet strategi?
 • Virker metoderne? 
 • Erfaringer fra langsigtet monitorering..? 

5.    Uddannelse og rekruttering:

 • Status og fremtid for både akademisk og praktisk uddannelse af marinarkæologer…

Ønsker du at bidrage, bedes du indsende navn(e), mailadresse, titel samt et abstract på max. 400 ord.
» Benyt web-formularen, som findes her... 

Deadline for bidrag er 30. november 2019.

Konferencesprogene er de skandinaviske sprog samt engelsk.

Bemærk, at hverken indsendelse eller accept af et bidrag automatisk medfører tilmelding til deltagelse i konferencen. Mere information herom vil blive udsendt senere.


Oprettet af Sabine Stubbe Østergaard