Ny Storstrømsbro. Maskinel prøvegravning

Udgivet 03/05-2018

J. nr. 2739

Publiceret maj 2018

Datering: Palæolitikum - Nyere Tid (ca. 12000 f.Kr. - 1943 e.Kr.)

Forud for opførelsen af en ny Storstrømsbro har Vikingeskibsmuseet for Vejdirektoratet udført marinarkæologisk forundersøgelse af bruttoområdet for anlægsarbejdet. Under dette arbejde blev påtruffet genstande fra Palæolitikum og Mesolitikum samt vragdele fra Middelalder og Historisk tid. Fem af 21 forundersøgte lokaliteter er på denne baggrund indstillet til yderligere undersøgelser.


Oprettet af Morten Johansen