Nye datoer for Nordisk konference for Marinarkæologi IV

Udgivet 08/10-2020

Som det vil være alle bekendt, er det ikke muligt at se en ende på corona-pandemien inden for den nærmeste fremtid.

Af hensyn til publikationsplanerne (se nedenfor), samt muligheden for at supplere eventuelle afmeldte indlæg med nye og måske mere aktuelle, vil vi dog alligevel driste os til at sætte konferencen i kalenderen igen; nemlig d. 5.-7. maj 2022. Er det stadig ikke muligt at forsamles på dette tidspunkt, vil konferencen blive forsøgt gennemført som en online-begivenhed.

Vi tilstræber i videst muligt omfang at afholde konferencen med de allerede tilmeldte indlæg, som således vil have forrang over eventuelle nye indlæg. Et supplerende call for papers vil i givet fald løbe fra 1. maj til 1. september 2021.

Publikation af konferencebidragene

Det er os en stor glæde at kunne meddele, at vi har truffet aftale med Acta Archaeologica om en international fagfællebedømt udgivelse af konferencebidragene i et særbind af dette ansete tidsskrift.

» Læs mere om Acta Archaeologica her.
 

Tidsplan (med forbehold for ændringer)

1. december 2020: Deadline for hidtidige talere/ordstyreres bekræftelse af deltagelse

1. maj 2021: 3. – supplerende – call for papers udsendes

1. september 2021: Deadline for 3. call for papers

1. november 2021: Endeligt program udsendes

1. marts 2022: Frist for tilmelding til konferencen

4. maj 2022: Uformel sammenkomst for tidligt ankomne deltagere

5.-6. maj 2022: Konference (inkl. festmiddag)

7. maj 2022: Aktiviteter på land og hav (særskilt betaling)

1. september 2022: Deadline for indsendelse af manuskripter til fagfællebedømmelse

Ultimo 2023: Forventet publikationsdato; du må dele din artikel gennem 1:1-kontakt

Ultimo 2025: Embargo ophører; artiklerne må deles frit

(Bemærk, at der formentlig vil forekomme en prisjustering på konferencen. Ikke mindst grundet corona-forholdsregler så som afstandskrav o.lign.)tc.)