Øresund 132 kV Cable route. Marinarkeologisk analys av geofysiska data inför planerad ny kabelkorridor – den svenska delen

Øresund 312 kV Cable route. Marinarkeologisk analys av geofysiska data inför planerad ny kabelkorridor – den svenska delen rapport
Udgivet 23/10-2015

J. nr. 2778

Publiceret maj 2015

Datering: Udateret

Vikingeskibsmuseet har på uppdrag av Energinet.dk genomfört en marinarkeologisk analys av geofysiska data insamlade inför ett planerat kabelutbyte i Öresund. Undersökningsområdet berör både svenskt och danskt territorialområde och föreliggande rapport behandlar den svenska delen. Inom undersökningsområdet har tolv stycken potentiella arkeologiska objekt pekats ut.


Oprettet af Anders Gutehall & Mikkel Haugstrup Thomsen