Øresund 132 kV Cable Route. ROV- og dykkerbesigtigelser af udpegede anomalier

Øresund 132 kV Cable Route. ROV- og dykkerbesigtigelser af udpegede anomalier rapport
Udgivet 21/06-2019

J.nr. 2778

Publiceret juni 2019

Datering: Udateret/ingen fund.

Besigtigelser af i alt fem anomalier på foranledning af udskiftning af et kabelfelt. Anomalierne var tidligere blevet udpeget på bagrund af en marinarkæologisk analyse af geofysiske data. Ingen af de fem udpegede anomalier kunne erkendes ved undersøgelserne og må derfor anses for flygtige objekter, som er drevet bort fra området i perioden mellem lokalisering og besigtigelse. Derudover blev der foretaget besigtigelse ved Lappegrundsfortet, et søfort fra 1600-tallet, som berøres af optagningen af det forældede kabel.


Oprettet af Andreas G. Binder & Morten Johansen