Rødsand 2 Havvindmøllepark, del II

Rødsand 2 Havvindmøllepark, del II rapport
Udgivet 04/05-2011

J.nr. 2473

Publiceret januar 2009

Datering: Nyere Tid, ca. 1775-1850.

Gennemgang af geofysisk survey og dykkerbesigtigelse af de udpegede anomalier og potentielle bopladsområder. På to af i alt 62 besigtigede positioner blev der erkendt objekter, der er beskyttede af Museumsloven: To stokankre, henholdsvis med og uden bevaret træstok. Typologisk daterede til perioden fra slutningen af 1700-tallet til midten af 1800-tallet.


Oprettet af Morten Johansen