Seminar 20. januar 2023: Bådene skal da bruges - men hvordan?

Kystvejlederuddannelse på Vikingeskibsmuseet
Udgivet 09/12-2022

Fredag den 20. januar 2023 inviterer Kystvejlederuddannelsen på Vikingeskibsmuseet i samarbejde med Sejladssamrådet til heldagsseminar om sejlads og kystfriluftsliv.

Før i tiden blev mindre ro- og sejlbåde anvendt til krig, transport og fiskeri. I dag bruges de primært til sejlads og kystfriluftsliv. De små ro- og sejljoller egner sig godt til det danske landskab, da de kan gå ind over alt ved de danske kyster. Mange har fået friluftsliv, kultur og naturoplevelser for livet, ved at sejle på tur i de mindre både eller fisket fra dem. 

Seminaret den 20. januar på Vikingeskibsmuseet henvender sig til alle, der har interesse i sejlads og kystfriluftsliv, og der vil blive fokus på følgende spørgsmål:

  • Hvordan formidles gode oplevelser med sejlads- og kystfriluftsliv ved brug af ro- og sejlbåde?
  • Hvordan kan bådene anvendes som pædagogisk værktøj?
  • Hvordan gør vi det let at komme på tur?

Som udgangspunkt for debatten, og for at afsøge ideer og svar på ovenstående spørgsmål, vil der være fokus på tre temaer.

Kystvejlederuddannelsen

Først sættes fokus på Kystvejlederuddannelsen, der er en uddannelse for kommende instruktører og vejledere i sejlads og kystfriluftsliv. Kystvejlederuddannelsen blev etableret i 2019 med henblik på at uddanne instruktører i sejlads, kultur og kystfriluftsliv. To hold har indtil videre fuldført Kystvejlederuddannelsen.

Hvad indeholder den? Hvordan er det gået? På seminaret ses der tilbage for at se frem. Uddannelsen præsenteres og to tidligere studerende fortæller om hvilken betydning, den har haft for deres maritime liv. Bagefter diskuteres hvordan uddannelsen kan gøres endnu bedre.

Ro- og sejlbåde i institutionsverdenen

Dernæst belyses brugen af ro- og sejlbåde i institutionsverdenen. Der er ikke mange højskoler, naturskoler, efterskoler og ungdomsskoler i Danmark, der beskæftiger sig med sejlads og kystfriluftsliv. Der kunne sagtens være flere, der udforskede det område, for sejlads egner sig godt til formidling af friluftsliv, kultur og natur.

Hvor er begrænsningerne og mulighederne? Og hvilke erfaringer kan man bygge videre på? Disse spørgsmål hjælper Rasmus Simonsen fra Silkeborg højskole og Heidi Hansen fra Lejre højskole og Urd Rasmussen fra Dansk Sejl Union, samt Ture Møller fra Kystliv Holbæk med at svare på. Mads Brodersen, Bård Bakke og Mathilde Vædele Jensen fra henholdsvis Vends Motorik og Naturskole, UC-syd og Friluftsvejlederuddannelsen på Københavns Universitet beretter om kystfriluftsliv og sejlads med henblik på udviklingen af personlig dømmekraft

Bådsamlinger og bådelaug

Endelig behandles temaet Bådsamlinger og bådelaug. Hvordan får man adgang til bådene og hvordan etableres fællesskaber omkring bådene?

Tom Nicolajsen, der er leder af sejladstjenesten på Vikingeskibsmuseet giver opskriften på Vikingeskibsmuseets bådelaug og Mikkel Eeg beretter om planerne og erfaringerne med at etablere bådelaug og bådklynger i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Der sluttes af med en workshop, hvor deltagerne diskuterer tilgængeligheden til bådene via bådelaug, bådsamlinger og bådgrejbanker.

» Se hele programmet her (PDF)

Hvornår: Fredag den 20. januar 2023, fra kl. 8.30 - 15.00

Hvor: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde i mødelokalet Lodsen på Museumsøen

Pris for deltagelse i seminaret: 250 kr. (studerende 150 kr.) inkl. frokostsandwich, kaffe og rundstykker.

Tilmelding:  Du finder tilmeldingsformularen her...

Om Kystvejlederuddannelsen

Vejlederuddannelsen i sejlads, kystkultur og kystfriluftsliv i traditionelle åbne brugsbåde består af en kursusrække på seks kurser af 3-4 dages varighed og et praktikforløb på Vikingeskibsmuseet på fem dage.

Uddannelsen henvender sig til alle, der har lyst til at uddanne sig til vejledere i sejlads- og kystfriluftsliv.

Hvornår: Kurserne afholdes fra marts 2023 til september 2023. Imellem hvert kursus skal de studerende styrke egne færdigheder igennem at tage på tur på egen hånd og desuden tilegne sig teori.

Hvor: Kurserne foregår primært fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Et kursus foregår på Strynø. Friluftslivet og kystkulturen er et vigtigt omdrejningspunkt for kurserne. Derfor vil der på kurserne være både sejlads og overnatning ude i telt.

» Mere information om uddannelsen på Vikingeskibsmuseets hjemmeside...

Henvendelser om seminaret eller kystvejlederuddannelsen rettes til Uddannelsesleder Jakob Haahr, Tlf: 20132578; jha(at)vikingeskibsmuseet.dk

Om sejladssamrådet

Sejladssamrådet består af organisationer og sammenslutninger, der arbejder for at fremme sejlads, sikkerhed, kystkultur og friluftsliv i ro- og sejlbåde.

Læs mere om Sejladssamrådet og dets uddannelsesstruktur her:

» http://sejladssamraadet.dk/