Själlandskablarna. Marinarkæologisk analyse af geofysiske data for planlagt kabeltracé - den danske del

SJÄLLANDSKABLARNA
Udgivet 13/05-2015

J. nr. 2722

Publiceret december 2014

Datering: Udateret

Vikingeskibsmuseet har for Svenska Kraftnät udført en marinarkæologisk analyse af geofysiske data indsamlet i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelse for en planlagt kabeludskiftning i Øresund. Denne rapport vedrører den danske del af kabelkorridoren. Der er udpeget en række mulige arkæologiske objekter eksponeret på havbunden til besigtigelse med ROV eller dykker samt et kystnært område, hvor der skal udføres visuel rekognoscering og borekartering.


Oprettet af Mikkel Haugstrup Thomsen