Själlandskablarna. Marinarkeologisk analys av geofysiska data inför planerat kabelutbyte mellan Danmark och Sverige – den svenska delen

Själlandskablarna. Marinarkeologisk analys av geofysiska data inför planerat kabelutbyte mellan Danmark och Sverige – den svenska delen rapport
Udgivet 13/05-2015

J. nr. 2722

Publiceret december 2014

Datering: Udateret

Vikingeskibsmuseet har på uppdrag av Svenska kraftnät genomfört en marinarkeologisk analys av geofysiska data insamlade inför ett planerat kabelutbyte i Öresund (figur 1). Kabelkorridoren berör både svenskt och danskt territorialområde och föreliggande rapport behandlar den svenska delen. Inom undersökningsområdet har åtta stycken potentiella arkeologiska objekt, samtliga exponerade på havsbottnen, pekats ut. I området från strandbrynet och ca 450 meter ut, ner till ca åtta meters djup bör en visuell rekognoscering och borrkartering av dykande arkeolog genomföras.


Oprettet af Anders Gutehall & Mikkel Haugstrup Thomsen